Brå: 15-åringar mer skötsamma

STOCKHOLM Färre unga begår brott, dricker sig fulla eller skolkar. Niondeklassare har helt enkelt blivit mer skötsamma, konstaterar Brottsförebyggande rådet.

Det visar en återkommande undersökning åren 1995-2011 om stölder, våld, skadegörelser och problembeteenden bland elever i årskurs nio.

– Undersökningen visar att andelen elever som uppger att de begått någon stöldrelaterad handling, som till exempel inbrott, häleri, snatteri och cykelstöld, har minskat från 66 till 45 procent sedan mitten av 1990-talet, säger Jonas Ring, utredare på Brå, i en kommentar.

Attityder till brott har blivit mindre tillåtande, färre tycker det är okey att snatta (minskat från 27 procent 1997 till 17 proc. 2011) och skolka (44 proc resp. 34 proc). Färre dricker sig berusade (från 66 proc. till 43 proc. samma period).

En förklaring till den nedåtgående trenden kan vara att föräldrar har mer koll på vad de unga gör och de som inte begår brott har bättre kontakt i familjen. Hemmet har mer blivit en bas, fler umgås istället via internet.

Undersökningen görs vart tredje år, senaste enkäten besvarades av nära 6 500 elever.
• Fotnot: Brå-rapporten “Brott bland ungdomar i årskurs nio“ (Brå 2013:3), pdf-fil, 79 sidor).

Etiketter:

Annonser