Skånepolitiker till danskt haschmöte

KÖPENHAMN Nästa månad anordnar Köpenhamns kommun en konferens om ett försök legalisera haschförsäljning. Även de skånska politiker som har protesterat mot planerna har inbjudits till mötet.

Det är Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S) som föreslagit att danska staten måst pröva nya väger mot narkotikaproblemen i huvudstaden. Polisen kan inte vinna kriget med gängen som säljer cannabis, menar han.

Han vill därför i ett treårigt försök pröva reglerad handel för att minska den illegala marknaden. Regeringen är tveksam, men Jensen är envis.

På andra sidan sundet så fruktar skånska politiker att legaliserad haschhandel skulle öka drogtrycket kring hela Öresund och representanter för 19 kommuner och Region Skåne protesterade i ett gemensamt brev i november mot planerna.

Jensen svarade i en debattartikel i SVT att den illegala handeln med hasch omsätter miljarder kronor i Danmark och för att minska skadorna i samhället vill han starta pilotprojektet med legal försäljning via apotek.

Staden har avsatt 100 000 danska kronor till haschkonferensen 15 mars i Rådhuset för att ventilera mer om hur ett försök skulle kunna genomföras.
“Det handlar om både sunt förnuft och god investering“, skriver Jensen i artikeln.

Ålderskontroll, eventuellt krav på danskt sjukförsäkringskort för att undvika haschturism från Sverige, hur psykoser ska kunna undvikas av drogen är några frågor som ska tas upp vid sidan av hur brottsligheten ska bekämpas effektivare.

“45 procent av den danska befolkningen mellan 16 och 44 år har vid en eller annan tidpunkt i livet prövat hasch. Bara utifrån den bakgrunden står det ju klart att årtionde med restriktiv haschlagstiftning inte har förmått att begränsa bruk av drogen“, skriver Köpenhamns överborgmästare Jensen tillsammans med social- och hälsoborgmästaren i en inbjudan till konferensen.

De har även i ett särskilt svar bjudit in de oroliga skånska politikerna. Som nu överväger att delta.

– Jag tror att det är viktigt och nödvändigt. Nu har vi fått en inbjudan, och den ska vi naturligtvis beakta och se till att någon från oss åker dit, både från den politiska sidan och någon tjänsteman, säger regionrådet Anders Åkesson (MP), som ansvarar för missbruksfrågor i Region Skåne, till Radio Malmöhus.
Drugnews erfar att flera svenska beslutsfattare avser åka till konferensen och laddar nu upp med argument mot legaliseringsförsöket och söker danska bundsförvanter.

• Om den danska cannabispolitikens dilemma, skriver Kim Møller, forskare vid Center for Rusmiddelsforskning vid Århus universitet i PopNad.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser