”Låt inte missbruksvård bli ickefråga“

STOCKHOLM “Stoppa regeringens ickeförslag om beroendevården. Ett totalt fiasko, ansvarige ministern Maria Larsson bör avgå!“, säger Jimmy Blondin, behandlare med erfarenhet av eget drogmissbruk, till Drugnews.

I torsdags antog regeringen efter lång betänketid och beredning en lagrådsremiss för “God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården“. (Den går nu att ladda ner, pdf-fil, 97 sidor).

Men de flesta av missbruksutredaren Gerhard Larssons 70-tal förslag fanns inte med vid den genomgång barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) redovisade vid en presskonferens dagen före, (se Drugnews).

Ingen vårdgaranti inom viss tid för missbrukare, oklart om brukarinflytande, LVM blir kvar i tvångsvården, fortsatt delat ansvar för beroendevården mellan landsting och kommuner (fast utredaren vill ge det främst till sjukvården).

Dock vill regeringen från i sommar införa en skyldighet för landsting och kommuner att via överenskommelser samarbeta om den stora grupp människor som sitter fast i beroende. För att förbättra och följa upp tillgänglighet, samordning och kvalitet i vårdinsatser.

Cirka en halv miljon svenskar missbrukar idag alkohol, narkotika, läkemedel och doping.
– Det är så många som berörs, så många som är fast i beroende. En stor grundlig utredning har gjorts som pekar på bristerna. Och ändå blir det nu i stort sett ingenting – jag är mycket besviken, säger Jimmy Blondin.

Han hade själv haft beroendeproblem tidigare, men är idag alkohol- och drogterapeut i Småland. Han anordnar utbildningskonferenser och är en av initiativtagarna till ett Upprop för en bättre missbruksvård som i höstas på kort tid samlade 10 000 undertecknare.

– En god ambition i regeringens förslag är ändå att huvudmännen ska samarbeta. Men ska SKL driva på sig själva? Och utan sanktionssystem kommer det inte att fungera, flera kommuner prioriterar annat än missbruksvård, suckar han.

Det finns redan idag frivilliga överenskommelser mellan hälso- och sjukvården och socialtjänst, men det blir ofta gränsdragningsproblem som slutar i utebliven insats. Enskilda personer hamnar emellan och får ingen hjälp, berättar Blondin.

Han beskriver några av grundproblemen – att bara en av fem missbrukare får hjälp, avsaknad av vårdgaranti, brist på brukarinflytande, för lite resurser satsas, ett lågprioriterat område politiskt.

Blondin anser att Maria Larsson hanterat ansvaret för missbruksvården lika ignorant som ersättningen för vanvårdade och barnrättsutredningen.
– Hon har förverkat sitt förtroende som ansvarig minister och bör avgå, säger han.

Nu planerar uppropets kommitté att lämna över namnlistorna till regeringen vid en manifestation utanför riksdagen i mars.

– Jag vädjar till kloka riksdagsledamöter att inte släppa igenom det här regeringsförslaget. Stoppa och återremittera det – gör om och gör rätt så att vi kan få en bättre missbruksvård, säger Jimmy Blondin till Drugnews.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser