Ökad odling av glorifierad drog

STOCKHOLM/LINKÖPING Allt fler cannabisodlingar upptäcks i Sverige – både för kommersiellt och eget bruk. Efterfrågan av den gröna växten ökar med ungas mer tillåtande attityder. SKL:s ärenden har ökat lavinartat och även tullens beslag. Men odling är svårstoppat och importer av cannabisfrö är legalt.

Polisen hittar allt fler odlingar av cannabis och fler unga föredrar marijuana (torkade blomdelar, kan rökas) framför hasch (hoppressad kåda, röks ofta blandat med tobak). Det visade den stora marijuanahärvan i Göteborg, som Drugnews rapporterade om tidigare i veckan.

Polisen har utrett stora odlingar i exempelvis Nora, Ekerö, Åkersberga och i Tumba, men förekommer idag från Skåne till Norrland, även hemodling för eget bruk ökar.

Hos Statens kriminaltekniska anstalt, SKL, har antalet materialanalyser för cannabis som polisen sänder in i brottsutredningar ökat kraftigt senaste decenniet. Från sammanlagt 4 648 materialanalyser av cannabis vid millennieskiftet till 19 762 ifjol, visar statistik som SKL tagit fram åt Metro.

Störst är ökningen av marijuana, som varit femfaldig senaste tre åren. Ifjol gjorde SKL drygt 11 000 analyser av marijuana och drygt 8 700 av hasch.
– Cannabisärenden står idag för 40 procent de cirka 26 000 narkotikaärenden vi har. Och sorterna har blivit allt starkare, hasch har ibland uppåt 28-30 procent THC-halt och marijuana uppåt 22 procent, säger Åsa Klarén, gruppchef på SKL:s droganalysenhet, till Drugnews.

Storstäder står för stor del av ärendena (en fjärdedel av SKL:s cannabisanalyser ifjol gällde Stockholms län). Men cannabisodlingar upptäcks runt hela landet, även i Norrland. Det är honornas blomställning av Cannabis Sativa som innehåller högst rushalt.

Polisen har ibland uttryckt de som att Sverige blivit självförsörjande på cannabis. Men det är nog att ta i.
– Så länge som tullen beslagtar grönt material, så är nog inte marknaden mättad, säger Åsa Klarén.

Tullen beslagtog januari–november 2012 över 1,2 ton hasch och 341 kilo marijuana (helårssiffror blir klara inom kort). För båda drogslagen en trefaldig ökning jämfört med året före. Två av haschbeslagen var mycket stora, ett på nära 500 kilo, och en del av lasten skulle även vidare till Norge.

– Som märks så är Sverige inte helt självförsörjande, men är kanske på väg att bli. Det finns ju en ökad efterfrågan i landet och många ungdomar tror felaktigt att cannabis är ofarligt, säger Lars Hansson, nationell narkotikaexpert hos tullen, till Drugnews.

Tullen har även märkt ökad smuggling via postflödet av syntetiska cannabinoider och nätbeställningar av cannabisfrön. Men fröna är tillåtna att föra in, så länge de inte sätts i jorden. Det brukar vara populärt hänvisa att de är avsedda som fågelfrön.

– Det är frustrerande att se hur brev med 4-10 frön med potenta sorter kommer, ibland tillsammans med dvd-skiva med odlingsinstruktion. Men är svårt och tidskrävandet för oss att bevisa att det är förberedelse för narkotikatillverkning. Det vore enklare om det gick att helt förbjuda import av cannabisfrön, säger Lars Hansson.

Frågan har varit uppe i såväl svenska regeringen, FN och i EU-kommissionen som är medvetna om den ökade näthandeln med cannabisfrön.
– Men det stupar på juridiken, hela växten är narkotikaklassad, men fröna innehåller inget russubstans och blir olagliga först när de placeras i jord. Det måste gå att efterleva regler så att oskyldiga inte drabbas, och inte moster Agda åker fast för fågelfrön, säger Ralf Löfstedt, ämnesråd på Socialdepartementet, till Drugnews.

• Alla delar av växten Cannabis Sativa är narkotikaklassad (undantag för “industrihampa“, med mycket låg THC-halt). Studier visar att drogen bl. a är beroendeframkallande, sinnesförvrängande och kan skada hjärnan (lägre IQ, ångestkänslor etc.), särskilt för unga.

• TRESTAD2 / Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har startat samarbete för att möta ökad tillgång och efterfrågan på cannabis, särskilt oroar fler ungas glorifiering av droger. Inte minst efter ökad internationell legaliseringslobbying.
Stockholm stad har dubblat resurser till 10 miljoner kronor i år för att stävja missbruk (utbildning, fler fältassistenter, ökad satsning på Maria ungdom), 21 februari anordnar staden en förebyggarkonferens. Även andra kommuner i landet gör kraftsamlingar mot narkotikan i år.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser