Reform om missbruksvård på gång

STOCKHOLM Det är hög tid att regeringen fattar beslut om mina förslag att förbättra missbruksvården. Det skriver tidigare utredaren Gerhard Larsson otåligt i en debattartikel. En lagrådsremiss är nu på gång, erfar Drugnews.

Regeringens tidigare utredare av missbruksvården, Gerhard Larsson, beskriver i sin artikel på SVT-debatt att missbrukare avlider i väntan på reformer.

Han lade redan våren 2011 ett 70-tal konkreta förslag hur vården av de halv miljon personer som är beroende av alkohol, läkemedel, narkotika eller doping ska bli mer effektiv. Idag når vården bara en av fem missbrukare.

Gerhard Larsson tycker det är olyckligt att diskussion om beroendevården så mycket fokuseras på ersättningsmedel till heroinmissbrukare (ex. metadon, Subutex, Subuxone i underhållsprogram). Eftersom de flesta missbrukare är fast med andra preparat.

Men han hoppar ändå in i debatten om substitutsbehandling då han “störs av att den ofta kantrar från individperspektivet och mer blir en ideologisk diskussion.“ Han vill att fler opiatberoende erbjuds dessa omstridda läkemedel och att reglerna lättas. Men nämner inte att Socialstyrelsen (pdf-fil) anser att hans utredning överdrivit antalet heroinberoende i landet och att läkemedlet Subutex i dagarna dras tillbaka efter debatt om läckage (finns dock kvar kopior med buprenorfin).

Ökad dödlighet av narkotika och olika tillgång till vård i landet oroar honom. Särskilt då det finns förslag om hur den enskildes lidande kan minskas och samhället kan spara kanske 150 miljarder om året.

“Ur dessa perspektiv är det hög tid att regering och riksdag kommer till beslut om mina förslag, som lades fram för ett och ett halvt år sedan“, avslutar Gerhard Larsson.

• Politiska diskussioner pågår nu i alliansregeringen om förslagen. Förhoppningen är kunna lägga en lagrådsremiss redan före januari månads utgång. Det uppger en källa med insyn för Drugnews. Om man hinner enas är dock ännu inte klart.

Tidigare har antytts att proposition om det komplexa vårdområdet kommer delas upp och att förslag om huvudmannaskap läggs först.

• Ett upprop för en bättre missbrukarvård har under hösten samlat cirka 10 000 namnunderskrifter och ska överlämnas till regeringen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser