Näthandel med alkohol ökar

STOCKHOLM Inköp av alkohol via nätet har ökat senaste två åren. Särskilt unga män i Norrland med hög alkoholkonsumtion handlar, enligt en rapport byggd på telefonintervjuer från Stockholms universitet.

Rapporten bygger på de telefonenkäter som görs månatligen med 1500 personer om svenskarnas alkoholvanor och inskaffningssätt åren 2004-2012.

Andelen som köper alkohol via Internet har länge varit låg, under en procent av befolkningen. Men har alltså börjat öka.

Lägst var näthandeln år 2008 då 0,37 procent (motsvarande cirka 28 000 personer) uppgav att de handlat. Den ökade 2011 till 1,23 procent av befolkningen, vilket motsvaras av cirka 90 000 personer och minskade sedan något de första tre kvartalen ifjol (cirka 1,15 procent), men är fortfarande högre än tidigare år, enligt preliminära siffror.

Unga män i Norrland som själva dricker mycket sticker ut som återkommande nätköpare. Avstånd till billig EU-alkohol på kontintenten kan inverka. I
Andelen inköp är högre i Norrland och Stockholm, och är lägst i Sydsverige.

– Näthandeln med alkohol är fortfarande mycket marginell av den totala alkoholkonsumtionen, men ökningen är något vi måste följa noga. Några orsaker till ökad handel kan vara att antalet näthandlare ökat och därmed tillgängligheten och att upptäcktsrisken är liten om man inte betalar svensk alkoholskatt, säger Tove Sohlberg, forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad), till Drugnews.

Hon anser mot bakgrund av ökade näthandeln att myndigheterna kanske bör vara ännu tydligare om att alkoholskatt enligt EU-regler ska betalas i det land där alkohol konsumeras.

Idag är det få som anmäler nätinköp till Skatteverket. Och bara 5 procent av de som handlat via nätet uppger i Sorads undersökning att de under åren fått beställd alkohol omhändertagen.

Starksprit har dominerat i näthandeln, följt av vin som dock ifjol blev största beställda mängd. Mängderna som beställs varierar från motsvarande 2 liter ren alkohol år per beställare 2010 till 6,9 liter ren alkohol 2011.

• Totalkonsumtion av alkohol ökade kraftigt i Sverige efter EU-inträdet, men har efter toppåret 2004 minskat från 10,5 liter ren alkohol till idag 9,1 liter per person. Den nätbeställda alkoholen utgör mindre än en deciliter av denna.
De flesta svenskar köper alkoholen via Systembolaget och restauranger, medan privatinförsel och smuggling minskat senare år. Men ökad näthandel av befolkningen har gjort att även Systembolaget inlett ett begränsat försök med internetköp och hemleverans.

• Fotnot: Sorad-rapporten “Internetalkohol – en kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2012“, (Forskningsrapport nr 65, 52 sidor).

Etiketter:

Annonser