Obama: marijuana inte hög prioritet

WASHINGTON DC President Barack Obama tycker inte att nöjesbruk av marijuana i de delstater som nu legaliserat drogen ska ha högsta prioritet för federala myndigheter.

– Vi har större fiskar att steka (ungefär: större problem att ta itu med), sade han i en längre intervju med tv-kanalen ABC:s Barbara Walters.

Det trots att justitiedepartementet har fått i uppgift att rättsligt gå igenom den knepiga situation som uppstått sedan delstaterna Colorado och Washington efter folkomröstningen i november nu legaliserat användning och mindre innehav av cannabis för vuxna personer.

Legaliseringen strider med landets federala lagar och FN:s narkotikakonventioner, som USA är ivrig anhängare av.
– Detta är ett svårt problem eftersom kongressen inte ännu ändrat lagen, sade han i intervjun. Vi måste tala om hur vi ska kunna förena federal lag som säger att marijuana är ett federalt brott med delstatslagar som säger att det är lagligt.

Polisen har valt att inte ingripa mot mindre marijuanainnehav i de två delstaterna. Befolkningen är delad i frågan, ungefär hälften av vuxna amerikaner är emot legalisering av drogen, medan den andra hälften är för.

Obamas försiktighet förvånar något sedan han hittills tydligt tagit avstånd från legalisering som lösning på drogproblemen i världen. Samtidigt har han privat tonat ner sin egen historia med då han som ung prövade droger, vilket han berättar om i memoarboken “Dreams from My Father“.

– Det finns en massa saker som jag gjorde när jag var liten, som jag nu beklagar”, sade Obama till Barbara Walters. ”Min inställning är, att missbruk i allmänhet inte är bra för våra barn, inte bra för vårt samhälle.
– Jag vill avråda från drogmissbruk, tillade han.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser