Cameron avvisar avkriminalisering

LONDON Den brittiska narkotikadebatten har åter blossat upp. En parlamentskommitté uppmanar regeringen se över hela drogpolitiken och överväga följa Portugals modell att avkriminalisera mindre innehav. Premiärminister David Cameron avfärdar dock förslaget.

Kommittén med representanter från alla partier lämnade i måndags sin rapport, “Drugs Breaking the Cycle“, om hur Storbritannien ska kunna bryta en ond cirkel av drogproblem.

– Narkotikan kostar tusentals liv och skattebetalarna miljarder pund årligen. Detta är ett kritiskt, nu eller aldrig-ögonblick för en genomgripande reform. Om vi ​​inte agerar nu, kommer framtida generationer att lamslås av de sociala och ekonomiska bördorna av missbruket, sade utskottets ordförande Keith Vaz i ett uttalande.

Bland annat föreslås att en statlig kommission skyndsamt tillsätts för att genomlysa hela narkotikapolitiken och senast 2015 föreslå åtgärder. Bland annat för förbättra behandling i fängelser och samhället, tidigare ingripanden, bättre droginformation i skolor och förebyggande arbete.
De vill även se hårdare tag mot knarkligor, penningtvättare och de som säljer dödliga oklassade droger (“legal highs“), men inte straffa missbrukare.

Kommittén föreslår inte rakt ut en uppmjukning av rättsliga påföljder för narkotikabruk, som en grupp experter gjorde tidigare i höstas. Men man har efter studiebesök i Portugal imponerats av dess modell med avkriminalisering av mindre innehav och satsning på missbruksvård.
Dessutom rekommenderas regeringen följa effekten av legaliseringen av marijuana i amerikanska delstaterna Washington och Colorado och försöket med statligt monopol, produktion och försäljning av cannabis i Uruguay.

Den konservativ/liberala regeringen presenterade 2010 en bred strategi för hur alkohol- och narkotikaproblem ska mötas med åtgärder på alla nivåer med tillfrisknande och drogfrihet som mål.
Även om ännu missbruket är omfattande i Storbritannien, så har användning av heroin, cannabis, ecstasy och andra droger minskat. Kokain ökar dock, så även dödsfall av “legal highs“.

Premiärminister Cameron sade i en kommentar att en avkriminalisering och studera cannabislegalisering är uteslutet.
– Drogmissbruket går ner, dagens tyngdpunkt på behandling är helt rätt, vi måste fortsätta med det för att göra verklig skillnad. Och göra mer för att hålla droger borta från våra fängelser, sade han till BBC.

Det är regeringens prioritering, inte att tillsätta en statlig kommission med andra, mycket långtgående strategier. Sociologiprofessorn och debattören Neil McKeganey i Skottland anser att det vore olyckligt att lämna dagens framgångsstrategi med prevention, kontroll och vård. “Det sista vi behöver nu är att försvaga brottsbekämpning och därmed riskera göra illegala droger ännu mer tillgängliga för unga“, skriver han i en kommentar (pdf-fil).

Det portugisiska exemplet anförs ofta som alternativ till en restriktiv narkotikapolitik. 2001 tilläts där inneha olika narkotikasubstanser, upp till tio dagars eget bruk. Samtidigt gjordes en stor satsning på vård, ersättningsmedel som metadon och i välfärdssystemet, exempelvis infördes en garanterad minimi-inkomst. Missbrukare kan dömas till vård.
Tungt missbruk och dödlighet verkar ha minskat, likaså hiv-infekterade. Medan de som prövar cannabis ökat något. Men modellen hotas nu av den ekonomiska krisen då Portugals satsning på vård och välfärd börjat minska, medan avkriminaliseringen är kvar.

• Forskaren Alex Stevens ( som funnit samband mellan antal injektionsnarkomaner och välfärdstatens omfång) skriver, apropå brittiska kommitténs förslag, att hårda straff inte minskar skador eller problem. Men inte heller bara liberala regler, Portugals resultat kunde bara nås tillsammans med satsning på hälso- och socialpolitik, enligt Stevens.

• Fotnot: SR Studio Ett –radioprogram om avkriminaliserat droganvändande, som flera länder i Europa nu diskuterar. Blir Sverige alltmer ensam om en restriktiv linje? Bl a har Tjeckien, Polen, Portgual och Holland i praktiken tillåtit mindre innehav av narkotika.

Etiketter:

Annonser