Kvinnojour hotas läggas ner

STOCKHOLM RFHL:s Qjouren i Stockholm för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem hotas av nedläggning från årsskiftet. Detta då frågan om fortsatt finansiering inte lösts.

“800 år efter urstockholmaren Birger Jarls proklamerade kvinnofrid läggs Qjouren ner“, skriver personal på jourhemmet och politiker från båda politiska blocken i en debattartikel på DN-Stockholm.

Sedan 2009 har RFHL Stockholm drivit jouren med fem platser för aktivt missbrukande kvinnor med stort skyddsbehov.
– Även kvinnor som missbrukar och riskerar att misshandlas har rätt till hjälp. Skyddsbehovet finns, men ingen vill betala längre, säger Sonja Wahlbom, kanslichef på RFHL, till Drugnews.

På Qjouren kan kvinnor få skydd i väntan på att annat boende eller behandlingsalternativ. Få stödsamtal och hjälp i kontakter med myndigheter och vård.
Nedläggningshotet är akut då statsbidraget upphör och inga länskommuner utom Stockholm är beredda att medverka i vidare finansiering. Driftkostnaden är cirka 1,8 miljoner kronor per år.

Nu har personalen sagts upp och samtal pågår om framtiden. Kommunpolitiker tvår händerna och hoppas att någon annan tar hand om dessa kvinnor. Men utan att kunna uppge vem.
– Vi vill ju inte stänga, säger Sonja Wahlbom.

Lägg inte ner Qjouren!, kräver även Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor i ett uttalande.
– Rätten till livet är en rättighet som måste respekteras och gälla för alla människor – även kvinnor med missbruk, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN och ledamot i regeringens ANDT-råd.
 
I Sverige finns omkring 50 000 kvinnor med gravt alkohol- eller narkotikamissbruk, uppåt 40 000 av dem är utsatta för våld i landet och behöver skydd ibland. Qjouren är en av få kvinnojourer för aktivt missbrukande kvinnor. Eftersom ofta även barn vistas på andra jourhem, så tillåts där inte påverkade kvinnor.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser