Gårdsförsäljning ännu aktuellt

HELSINGBORG Just när många trodde att frågan om gårdsförsäljning av alkohol var begravd, så visar det sig att den lever. Vare sig småtillverkare eller allianspolitiker tänker ge sig.

Det visar sig i under diskussioner på alkoholtoppmötet i Helsingborg.
– Vi har lagt en fyrpartimotion om att tillåta gårdsförsäljning. Den marginella försäljningen skulle inte hota monopolet och samtidigt betyda mycket för landsbygden, säger bland andra riksdagsman Michael Svensson (M) från Halland till Drugnews.

Han har bakgrund som vinimportör och sommelier och har tagit initiativ till en motion i den riktningen tillsammans med tre kollegor från de andra allianspartierna.

Möjlighet att införa gårdsförsäljning utan att hota folkhälsa och Systembolagets monopol har prövats i två utredningar. Båda kom fram till att det inte går, men den senare skisserade 2010 ett alternativ med en parallell försäljningskanal för såväl svensk som utländska producenter av öl, vin och sprit i hela landet för att inte diskriminera någon enligt EU-rätt.

En oenig regering avfärdade förslaget om gårdsförsäljning i september och många trodde därmed att frågan var borta. Men Centerpartiet fortsätter att lobba för gårdsförsäljning för att stötta landsbygdsturism. Och vinbönder i Skåne hotar att nästa år starta försäljning i strid med dagens regler för att få frågan prövad i EU-domstolen.

Idag kan ett 70-tal lokala vinodlare, sprittillverkare och mikrobryggerier sälja sina drycker via Systembolagets beställningssortiment.
– Men det är inte samma som att även på plats kunna köpa med sig några flaskor, vilket många besökare frågar efter, berättar Hans Nelson, styrelseordförande i Helsingborgs Bryggeri.

Linda Engström, ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund, anser dock att ett försök skulle riskera mycket.
– Det handlar inte om gårdsromantik och att sälja någon flaska, utan skulle öppna för vinstintressen och stora aktörer som vill sälja mer alkohol överallt.

Även om ansvarig minister Maria Larsson (KD) sagt att gårdsförsäljning inte längre är aktuellt, så finns tillägget att “frågan ska beredas vidare“.
– Så är det, det är politik, bekräftade Ulrik Lindgren, politisk sakkunnig hos ministern, på mötet i Helsingborg.

– Då är alltså inte gårdsförsäljning begravt längre, och kransen har tagits bort, summerade Britt-Marie Mattsson, moderator på alkoholkonferensen.

Idag är det främst Kristdemokraterna och Folkpartiet som är emot gårdsförsäljning eftersom det skulle kunna hota detaljhandelsmonopolet som Sverige fått ett undantag om att behålla i EU.

Men Drugnews erfar att motståndet är bräckligt. Nästa vecka planerar några Folkpartister från Skåne att agera och begära att gårdsförsäljning införs och att Systembolaget säljs ut.

De rödgröna partierna har hittills varit emot gårdsförsäljning.
– Vi kommer att rösta emot om det skulle bli ett sådant förslag till riksdagen, säger Morgan Johansson (S), ordförande i justitieutskottet och ex-folkhälsominister, som också deltog i konferens, till Drugnews.

Etiketter:

Annonser