FN-kritik mot legaliseringsplaner i USA

WIEN Chefen för FN:s narkotikakontrollorgan INCB, president Raymond Yans, uttrycker stark oro över att delstaterna Colorado och Washington i USA planerar att legalisera cannabis.

I folkomröstningar förra veckan så röstade en majoritet för att tillåta rekreationsbruk av cannabis för vuxna i Colorado och Washington och i några städer i Michigan och Vermont.

I ett pressmeddelande säger nu Raymond Yans att “denna utveckling är i strid med internationella fördrag för narkotikakontroll och utgör ett stort hot mot folkhälsan och välbefinnandet i samhällen långt bortom dessa delstater“.

USA har liksom 184 andra länder undertecknat 1961 års narkotikakonvention i FN som inte tillåter användning av cannabis utanför medicinsk och forskningssyfte. Yans uppmanar Obama-regeringen att säkerställa att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa narkotikakontroll enligt fördragen “inom hela territoriet i USA för att skydda invånarnas hälsa och välbefinnande“.

International Narcotics Control Board INCB) har huvudsätet i Wien och följer hur medlemsländer följer de FN-konventionerna.

Etiketter:

Annonser