Nya nätdroger upptäcks i Europa

LISSABON Nya droger fortsätter poppa upp i Europa, varje vecka upptäcks en ny substans. Det framgår av EU:s nya årsrapport över den komplexa narkotikasituationen i unionen. Heroin uppges minska, medan inhemskt odlad cannabis ökar.

Narkotikamyndigheten ECNN i Lissabon presenterade i torsdags rapporten. Ifjol upptäcktes 49 nya drogämnen via EU:s system för tidig varning, medan hittills i år redan över 50 ämnen har rapporterats. Nätbutiker som säljer droger i gråzonen har ökat till nära 700 stycken.

De är oftast syntetiska i tablett eller pulverform, exempelvis katinoner (liknande mefedron) eller cannabinoider, olika Spice-varianter. En livsfarlig katt-och-råttalek pågår där tillverkare tar fram nya ämnen i en högre takt än de hinner förbjudas.

Köparna av dessa – ofta via nätbutiker – vet inte säkert vad de beställer, innehåll, renhet, priser och tillgänglighet förändras hela tiden.

– Unga människor exponeras för ett större utbud av pulver och tabletter än någonsin. Uppgifter från akutmottagningar, toxikologirapporter och behandlingscentrum visar att riskerna associerade med dessa droger inte alltid är kända av användarna, säger Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för ECNN, i en kommentar.

Men Sverige ligger på framkant och stort intresse finns kring den förstörandelag som infördes ifjol, som möjliggör att omhänderta nya droger som ännu inte hunnit klassas.

– Det gör ju att de kan tas bort från marknaden, under tiden vi klassningsprocessen pågår. Och framför allt så gör det att liv kan räddas eftersom flera av drogerna är mycket farliga, säger Joakim Strandberg på Folkhälsoinstitutet till Drugnews.

Han är rapportör till EU:s narkotikamyndighet och anser att informationen till ungdomar är eftersatt om risker med dessa nya nätdroger. Strömmen av nya substanser gör även att flera andra länder måste se över sin lagstiftning.


I årsrapporten konstateras konstateras också att amfetamin, ecstasy är vanligt liksom kokain (som ändå förlorat marknadsandelar i den ekonomiska krisen), men att heroin verkar minska. Färre börjar använda den länge fruktade drogen, färre söker behandling för heroinberoende och tillgång och beslag har gått ner. Totalt använder cirka 1,4 miljoner personer heroin idag i unionen och Norge.

Men opiater (inklusive heroin) orsaker fortfarande flest narkotikarelaterade dödsfall i Europa. Det rapporterades cirka 7 000 dödliga överdoser år 2010 i EU och Norge, vilket var en minskning från cirka 7 600 dödsfall året före.

Norge toppar statistiken över narkotikadödsfall i förhållande till folkmängd, följt av Irland och Storbritannien. Sverige ligger också över EU-snittet 2010, men uppges ifjol enligt dödsorsaksregistret ska ha minskat.

– Det är oroande att vi har många dödsfall, men det är ytterst svårt att jämföra med andra länder. Olika resurser läggs på insamlandet och man är olika grundliga, Sverige har mycket bra statistik överlag, även om olika källor visade olika trender, säger Joakim Strandberg.

Cannabis är fortfarande den vanligaste illegala drogen i Europa. Runt 23 miljoner européer använde den ifjol, varav tre miljoner dagligen. En tendens är att insmugglad cannabis alltmer ersätts av marijuana som odlats inom unionen.
Nya studier visar att cannabis är beroendeframkallande och farligare än man tidigare visste. Andelen som söker missbruksvård och har cannabis som huvuddrog har ökat.

– Cannabis är ett allvarligt folkhälsoproblem. Av dem som söker hjälp uppger nu cirka 25 procent i EU och i Sverige att cannabis är deras främsta problemdrog. Sambandet tobak- cannabis-andra narkotika är också alltmer tydligt, vilket vi bör ha med i det drogförebyggande arbetet, säger Joakim Strandberg på FHI.

Narkotikabyrån ECNN:s vd Wolfgang Götz pekar även på att ekonomiska krisen gör att ungdomar får svårare att på arbetsmarknaden och att personer med drogproblem kan få svårare att socialt integreras efter behandling. Idag är över hälften som påbörjar behandling utan jobb (56 procent).

• Fotnot: Årsrapporten om narkotikasituationen i Europa finns på 22 språk (pdf-fil, 108 sidor på svenska).

Etiketter:

Annonser