CAN: högre narkotikapriser

STOCKHOLM Tidigare prisfall på flera narkotikasorter har hejdats och har ökat för cannabis, kokain och vitt heroin. Det visar en CAN-studie som sammanställt bland annat polisuppgifter runt landet.

– Prisökningarna är cirka 25 procent för hasch och marijuana senaste tre fyra åren. Inte särskilt stora, men unika i sammanhanget eftersom det inte skett sedan mätningarna började 1988, säger utredaren Ulf Guttormsson på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning till Drugnews.

Marijuana och hasch kostade ifjol i gatuledet cirka 100 kronor per gram, vitt heroin 2 550 kr/gram, brunt 900 kr/gram, kokain cirka 900 kr/gram. Medan amfetamin är fortsatt stabilt lågt kring 250 kr/gram. Priserna varierar runt landet efter tillgång och tid.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är de flesta narkotikasorter mer överkomliga idag jämfört med två decennier sedan, med undantag för heroin vars tillgång verkar minska. Det indexreglerade priset har i princip halverats, men har alltså nu börjat hejdas.

Priserna är överlag mycket högre i Sverige jämfört med omvärlden.
– Ja, de är generellt högre här, men Norge har ännu högre. Det finns flera orsaker: det geografiska läget, det är bökigare och medför större risker för smugglare och försäljare. Tullen är mer på tårna här och straffen högre. Men det finns också en mindre marknad, med färre köpare, säger Ulf Guttormsson.

Rapporten bygger på två rapporteringar per år från alla polislän om uppskattade narkotikapriser och förekomst av illegala preparat. Dessutom statistik över tullen och polisens beslag och domar. Syftet är att få en bättre bild över hur tillgången av narkotikasorterna ser ut.

Marijuana har ökat och förekommer idag i hela landet, enligt rapporten. Hemodling och storskalig odling har ökat och tecken finns på ökad användning. Men Sverige har inte blivit självförsörjande på drogen, som det ibland påstås, menar Guttormsson och hänvisar till att marijuana är vanligast bland tullbeslagen. Smuggla till en mättad marknad verkar inte rimligt, menar han.

Och myten om att kokain håller på att blir den vanligaste “partydrogen“ vill han punktera.
– Även om kokain blivit något vanligare och förekommer i två av tre län, särskilt i storstäder, så är priset högt och amfetamin nog vanligare på krogen. Vanligaste nöjesdrog är ändå fortfarande alkohol, säger han.

• Fotnot: CAN-rapporten “Narkotikatillgängligheten i Sverige 1988-2011“ (CAN rapport 132, pdf-fil, 57 sidor).

Etiketter:

Annonser