Södertäljemålet åter i rätten

STOCKHOLM Efter flera turer om jäv, så har rättegången mot “Södertäljenätverket“ börjat om. Två utpekade nämndemän valde själva att lämna målet i fredags.

Rättegången i tingsrätten där 18 män åtalats misstänkta för inblandning i mord, människorov, hot och annan grov kriminalitet i Södertälje fick bakläxa och måste göras om. Trots att domarna kommit.

Detta sedan Svea hovrätt fann en nämndeman varit jävig, eftersom han även satt i polisnämnden i Södertälje och fått information som kunde påverka hans opartiskhet.

Men före fallet startade om i Stockholms tingsrätt, så kom försvaret med nya jävanklagelser mot två andra nämndemän.

Dessa valde i fredags förmiddag att själva lämna målet, rapporterar Ekot. Trots att de inte anser sig fått mer information än andra och inte vara jäviga.

Flera talar om en rättslig skandal, fallet har hittills kostat samhället över 200 miljoner kronor. Andra tycker det är bra att rättsäkerheten tryggats och att nämndemän får se över sina olika roller.

Nu fortsätter rättegången och åklagarna ska åter göra sin sakframställan. Målet beräknas pågå ända till i juni.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser