Cancerrisk redan vid lite alkohol

STOCKHOLM Även små mängder alkohol ökar risken för cancer visar en svenskledd studie där skadeeffekter på råttors arvsmassa undersökts. Nu ska man testa på människor.

Det är forskare på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och polska forskar i Lodz som undersökt hur arvsmassan påverkas av mindre mängder alkohol.

Några råttor fick dricka vatten med tio procent alkohol i fyra veckor och jämfördes med en kontrollgrupp som fick rent vatten. Med en ny och känslig metod kunde celler i blodet studeras med laserstrålar redan vid låga doser.

Forskarna fann att skador på arvsmassan ökade cirka tre gånger för råttorna som drack alkoholblandat vatten jämfört med de andra. Dessa skador kan i sin tur på längre sikt utveckla cancer.

– Resultatet väcker frågan hur mycket skador på arvsmassan vi får när vi dricker öl eller vin till maten varje dag. Det finns ingen säker nivå, utan är alltid en risk för utveckla skador även vid mindre mängder, säger Dag Jensen, professor vid institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi på Stockholms universitet som lett studien, till Drugnews.

Nu följer studier på att studera frivilliga försökspersoner med olika dryckesvanor och hur olika kostvanor påverkar alkoholeffekten. Dessa studier startar troligen redan i höst i Stockholm.

Studien publiceras i brittiska tidskriften Carcinogenesis och på PubMed.

• Nyligen redovisade forskarprojektet Amphora en slutrapport om att alkohol är direkt orsak till 136 000 nya cancerfall årligen i Europa, exempelvis cancer i matstrupe, munhåla, lever, tjocktarm och bröst. Men ändå är kunskapen om dessa samband ganska liten.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser