USA-delstater vill tillåta cannabis

WASHINGTON/STOCKHOLM I skuggan av presidentvalet i tisdags som Obama vann, så röstade sex delstater i USA om liberalare cannabisregler. I delstaterna Washington och Colorado är en majoritet nu för att helt legalisera marijuana.

Det är de två första delstaterna i USA att vilja tillåta marijuana för rekreationellt bruk, utan recept eller hänvisning till åkommor. När de flesta röster var räknade så hade 55 procent sagt ja i delstaten Washington och 54 procent i Colorado till ”reglering” av cannabis. Medan marijuanavännerna förlorade i Oregon med 45-55 procent.

Förslagen handlar om att beskatta handeln och att drogen är fortsatt kontrollerad. I Colorado föreslås person över 21 år få använda, inneha högst 28 gram marijuana, odla några plantor hemma. I Washington inrätta ett övervakat system från odling till försäljning om max 28 gram till vuxna.

Dessutom folkomröstades om medicinsk marijuana i Massachusetts, där en majoritet 63 procent var för. I Arkansas verkar förslaget förlora med 49-51 procent. I Montana vill en majoritet (57 procent) gå vidare med tidigare lag om medicinsk marijuana.

Det är ett bakslag för motståndet mot droger. Frågan är nu vad som händer, det blir federala regeringen som måste ta ställning.
– Det är en helt ny situation som är mycket allvarlig för oss som vill värna en restriktiv narkotikapolitik. Nu får Obama använda sitt ledarskap på bästa sätt, utan att öka motsättningar mellan huvudstaden och delstaterna, säger Per Johansson, styrelsemedlem i World Federation Against Drugs, till Drugnews.

Han tillägger att det nu allt tydligare framgår hur medicinsk marijuana – som nu 18 delstaterna tillåter i någon form – banat väg för legalisering. Det är planen tillstår cannabisförespråkare själva idag, enligt Per Johansson.

Om Washington och Colorado nu går vidare med legaliseringsförslagen och inte Obama-administrationen stämmer dem, så innebär det en tyst acceptans. Det skulle samtidigt strida mot FN:s narkotikakonventioner som USA undertecknat och är en aktiv försvarare av.

Men såväl president Obama som ansvarig drogtsar Gil Kerlikowski har varit mycket tydliga med att inte vilja slå in på en legaliseringväg, de är emot såväl medicinsk marijuana som legalisering.

Och vill hellre mer förebygga cannabisanvändning och skadliga effekter, särskilt bland ungdomar. Ungas missbruk av drogen ökar åter i USA, medan en majoritet amerikaner i enkäter kan tänka sig liberaliserade cannabislagar.

För två år sedan röstade Kalifornien nej till legalisering av cannabis, efteråt har den folkrika delstaten även skärpt lagar mot medicinsk marijuana. Nu har vi alltså en situation där två delstater gjort tvärtom.
En uppluckrad restriktiv drogpolitik i USA kan även påverka realationer till Latinamerika där såväl tillverkning och smuggling till Nordamerikas drogkonsumenter medför stora problem.

• Följ även rapportering på Wfad och i USA-medier, exempelvis Huffington Post.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser