Vården uppmärksammar alkohol

STOCKHOLM Nu pågår en nationell uppmärksamhetsvecka om riskkonsumtion av alkohol runt landet. Sjukvården, myndigheter och andra arrangerar flera lokala aktiviteter för att väcka tankar om dryckesvanor.

Syftet är att öka medvetenheten om alkoholens skadeverkningar i samhället. Särskilt fokus på riskbruk och samband mellan alkohol och hälsa och andra konsekvenser och få människor att fundera kring sina alkoholvanor.

På torsdag ska flera sjukhus och vårdcentraler runt landet erbjuda patienter att göra en alkoholscreening och svara på 14 frågor om sin konsumtion för att upptäcka hälsoproblem, öka kunskap och få in lokala data. Föreläsningar för vårdpersonal och patienter ordnas i bland annat Skaraborg och Södra Älvsborg. Utställningar, filmvisningar och andra aktiviteter.

– Det är mycket action denna vecka och vi satsar bredare än tidigare. Särskilda veckor om alkohol, tobak, fysisk aktivitet och kost behövs för att lyfta frågorna, även om man bör vara uppmärksam året runt, säger Kerstin Damström Thakker, läkare och ordförande i Nätverket Hälsofrämjande sjukvård, till Drugnews.

Nätverket samordnar aktiviteterna tillsammans med Svenska Sjuksköterskeföreningen som startade uppmärksamhetsveckan 2008. Folkhälsoinstitutet deltar också och ska redovisa en studie om hur riskbruk av alkohol ofta hänger ihop med andra ohälsosamma levnadsvanor, som rökning, stillasittande, läkemedelsbruk och onyttig kost.

– Flera anställda i vården tycker fortfarande det är svårt att ta upp alkoholfrågan med sina patienter, medan de tycker det är mer naturligt att doktorn frågor om livsstilsvanor, enligt Kerstin Damström Thakker.

Hon nämner flera tecken på riskbruk som vårdpersonal får lära sig – såsom högt blodtryck, magproblem, sömnsvårigheter, depression, leverskador och råka ut för olyckor. Även rön om samband till cancer sprids.

Även utanför sjukvården uppmärksammas alkohol särskilt denna vecka. I Stockholms län lyfter ANDT-länsamordnare kampanjen “Tänk Om“ – om föräldrars roll som gränssättare – och SF-biografer visar filmen “Hälsningar Samhället“ riktad till unga vuxna om att inte langa till ungdomar.
En rapport om äldre kvinnor och alkohol ska presenteras, IQ marknadsför Alkoholprofilen på Facebook och föreningar medverkar på olika sätt under veckan.

En utvärdering ska senare göras hur denna mer bredare uppmärksamhetsvecka (pdf-fil, till aktivititer) nått ut.

Etiketter:

Annonser