På metadonfronten intet nytt

Socialstyrelsen borde börja med att sätta upp delmål om att ingen ska dö på grund av metadon eller Subutex. Det skriver Per Johansson, generalsekretare RNS, i en krönika.

Det är bra att media uppmärksammar att dödstalen kopplade till metadon är så höga som de är. Och nu när buprenorfin – eller Subutex som är läkemedlets inregistrerade varumärke – också ingår i dödsorsaksstatistiken så blir dödstalen för dessa två läkemedel tillsammans högre än dödstalet för heroin. Detta är egentligen inget nytt, utan en utveckling som pågått ett antal år.

Naturligtvis är det en nyhet att de två kurvorna korsar varandra i statistiken på så vis att heroinkurvan inte längre ligger överst.

Men det var inte frid och fröjd för några år sedan när metadon/Subutex-döden låg strax under heroindöden. Att människor dör av narkotika är i varje enskilt fall en tragedi. I första hand för familjen givetvis, men även för samhället. Det är särdeles smärtsamt när liv släcks av mediciner som kommer från sjukvården. Mediciner som ska bota, men istället dödar.

Det finns de som vill att diskussionen om underhållsbehandling med metadon/Subutex ska vara svartvit. För eller mot. Ja eller nej. Det är ingen bra ingång till den svåra frågan om man kan, eller om man ska, bota narkotikamissbruk med narkotika.

För just så är det faktiskt. Man skriver ut narkotika till narkomaner för att de på så vis ska får ordning på livet. Tar man för mycket av de narkotikaklassade läkemedlen så dör man.

I första hand gäller detta metadon. När det gäller Subutex så handlar det oftast om att döden kommer som ett resultat av blandmissbruk.

Många (eller kanske jag ska skriva vissa?) blir hjälpta av att få metadon/Subutex utskrivet och komma bort från den ständiga jakten på nästa fix med heroin. Vissa (många?) fortsätter missbruka som förut fast på ett lite annorlunda sätt. Heroinet blockeras av metadon/Subutex, men alla centralstimulerande droger funkar som vanligt liksom hasch/marijuana och alkohol.

Drogberoendet är en speciell sjukdom (om det nu är en sjukdom – men låt gå för det). Den har många karakteristika. En av dem är att sjukdomen inte är preparatspecifik. Visst, nästan alla missbrukare har en favoritdrog, men man är också redo att byta drog om det visar sig lämpligt eller påkallat. Detta är ett av de riktigt stora problemen med underhållsbehandling med metadon/Subutex och anledningen till att det är så viktigt att kontrollera om sidomissbruk förekommer. För att behandlingen ska vara effektiv och till patientens nytta.

Det vore naturligtvis bra om det fanns en enkel medicinsk lösning på narkotikaproblemet. Framförallt skulle många politiker jubla inombords om de slapp denna besvärliga fråga och kunde hänvisa den helt och hållet till läkarvetenskapen. Detta kommer dock aldrig att ske. Sjukvården kan bidra och hjälpa till men det kommer aldrig att handla om de riktigt stora insatserna.

Ska vi bli fria från narkotikamissbruk – enskilda individer såväl som hela samhället – så handlar det om ett helt batteri av åtgärder, samordnade efter en genomtänkt plan med många delmål på vägen mot den avlägsna visionen ett narkotikafritt samhälle.

Socialstyrelsen kunde ju börja med att sätta upp ett delmål om att ingen ska dö på grund av metadon eller Subutex i Sverige.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser