Drugnews i vimlet på Drogfokus

Omkring ett tusen personer som arbetar med ANDT-frågor samlades i veckan i Norrköping på konferensen Drogfokus 2012. Massor av seminarier, debatter och mingel. Drugnews intervjuade några deltagare om intryck, nationella strategin och läget i hemkommunen.

Enkät och bilder: Bruce Clarke och Sven Liljesson

• Therese Abrahamsson, 25 år, socialsekreterare i Västerås.

• Varför är du här på Drogfokus?
– Jag är här med jobbet för att få mer kunskap och kolla läget. Har bland annat varit på Smittskyddsinstitutets seminarie om sprututbyte, om för och nackdelar, säger hon.

• Största drogproblemet på hemorten?
– Vi har stora problem med nätdrogen MDPV, jag möter dagligen klienter som blivit beroende. Drogen ger hallucinationer och ofta blir psykotiska.

• Hur fungerar ANDT- strategin (om alkohol, narkotika, doping, tobak) där hemma?
– Vi arbetar brett i ett projekt med unga vuxna som har missbruksproblem. Sitter ofta i samverkansmöten med polis, fältare och personal från öppenvård och häktet.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
– Det är klart beroendevård är viktigt. Men jag tycker den fungerar ganska bra i Västerås. Jag är skeptisk till att landstinget skulle bli ensam huvudman.


• Alexander Telepnev, 42 år, kriminalvårdare häktet, Uddevalla.

• Varför är du här på Drogfokus?
– Går på föreläsningar och lär mig. Exempelvis om nya testmetoder och deras tillförlitlighet. Mycket intressant. Våra klienter har ju ofta missbruksproblem och vi tar urinprover vid misstanke på häktet, svarar han.

• Största drogproblemet på hemorten?
– Amfetamin, cannabis och bensodiazepiner är vanligast bland våra klienter. Bland ungdomar i stan är internetdroger vanliga och det kommer nya substanser hela tiden.

• Hur fungerar ANDT- strategin där hemma?
– Det är bra att arbeta med brett perspektiv och inte bara utgå från ett preparat.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
– Missbruksvården? Det tar ofta tid med utredningar och ekonomin styr ofta insatserna. Men viktigt att tidigt fånga upp ungdomar och ge missbrukare flera chanser när de tar återfall. Det är en svår process att bli helt drogfri


• Helena Reis, 46 år, frivårdsinspektör från Göteborg.

• Varför är du här på Drogfokus?
– Jag är här för att lära mig om ANDT-frågorna och träffa andra människor/kollegor för erfarenhetsutbyte.

• Största drogproblemet på hemorten?
– Största drogproblemet i min hemort tycker jag att cannabis är. I min yrkesroll inom kriminalvården träffar jag många unga vuxna och i den gruppen finns det mycket av drogen, säger hon.

• Hur fungerar ANDT- strategin där hemma?
– ANDT-strategin/samarbetet har jag ingen direkt inblick i så det är svårt att ge ett konkret svar på frågan för mig.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
– En bättre missbruksvård är viktig. Jag vill att man ska jobba på att utveckla metoder som fungerar, att det sker en ordentlig uppföljning under tiden och efter avslutad vård. Brukarinflytandet är viktigt och att det ges tillgång till stöd och hjälp efter behov.


• Bo Häggkvist, 59 år, ungdomscoach på gymnasieskola och socialtjänst i Hallstahammar.

• Varför är du här på Drogfokus?
– Det är viktigt att ta del av nya rön, få input och veta att man arbetar rätt, svarar han.

• Största drogproblemet på hemorten?
– I skolorna är tobaksrökning stort problem, det gäller att ha civilkurage när elever röker runt hörnet. Annars i stan är väl alkohol och cannabis vanligt bland ungdomar.

• Hur fungerar ANDT- strategin där hemma?
– Vi försöker implementera strategins innehåll och har samverkansgrupper med skola, fritid, socialtjänst och polis. Där talar vi om trender och behov av vilka insatser som behövs mer allmänt. Enskilda fall och namn tar vi aldrig där. Jag träffar ofta unga på fritidsgårdar.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
–Bättre missbruksvård – visst, jättebra. Tidiga insatser, vård och stöd måste fungera. Men det finns mycket som gör det, men behövs mer stöd vid dubbeldiagnoser. Man måste besluta om vem som ska ha huvudansvar, sedan kan man ta in hjälp och delegera. Själv vet jag inte vem som borde äga frågan.


• Anna-Lena Püschel, 44 år, kommunikatör vid Umeå kommun bor i Umeå.

• Varför är du här?
– Jag är här tillsammans med kollegor från Ume-Brå kommunens brottsförebyggare. Jag tycker det är viktigt att få kunskap om vad som händer i övriga Sverige om dessa frågor och att ta del av aktuell forskning, säger hon.

• Största drogproblemet på hemorten?
– De största drogproblemen i Umeå tror jag att nätdroger och cannabis är. Särskilt cannabis är problematiskt med tanke på ungdomarnas attityder om drogen. De unga influeras av filmer där kändisar röker på och de har så svårt att ta till sig att det är en mycket farlig drog.

• Hur fungerar ANDT- strategin där hemma?
– Jag vet att det finns samordnare som arbetar med det, men jag är inte så insatt i just de frågorna.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
– Missbruksvården finns det alltid anledning att utveckla.


• Kjell Gardeland, 59 år, socionom och projektledare, Stockholm.

• Varför är du här på Drogfokus?
– En viktig plats för möten och kunskapsspridning, få ta del av nya idéer för oss som arbetar med missbruksfrågor. Jag har föreläst här om storstadsprojektet Trestad2, mot cannabis bland ungdomar, tillsammans med en tjej från Göteborg, svarar han.

• Största drogproblemet på hemmaplan?
– Cannabis bland unga är avgjort största problemet. Ökat användande, flera röker på istället för dricka alkohol, för att slippa bakfylla och må bättre – i början. Men fler söker nu hjälp för cannabis i primärvården efter utvecklat beroende och psykiska ohälsa. Studien från Nya Zeeland om risk för sänkt IQ-nivå borde avskräcka, men det gäller nå ut med den.

• Fungerar ANDT- strategin där hemma?
– Absolut! Det har blivit självklart att tänka brett. Vi utbildar många i Cannabisprojektet i Stockholm stad. Ledorden är vilja, våga och kunna. Tidiga insatser och socialt stöd till meningsfull fritid kan förebygga risk att de hamnar på Plattan.

• Bättre missbruksvård – hur viktigt är det?
– Oerhört viktigt att den kommer på plats. Helhetstänk med vårdkedjor – avgiftning, öppenvård, institutionsvård och senare stöd med bostad, arbete och social planering. Men Stockholm stad har lagt ner många behandlingshem. Förstärka beroendevård är en komplex fråga och tar tid, gäller även få med psykiatrin. Jag tycker att huvudmannaskapet ska vara kommunalt i grunden, avslutar Kjell Gardeland.


Etiketter:

Annonser