Svårt vara pedagogisk om cannabis

NORRKÖPING På ett seminarium på Drogfokus redovisade medarbetare på CAN:s webbsida Drugsmart de absolut vanligaste frågorna om cannabis som ungdomar ställer.

Varför dör så många av alkohol, men knappast någon av cannabis? Varför är det förbjudet att röka cannabis när det inte drabbar någon annan?

Det är exempel på några av de nära 2 000 frågor som hittills droppat in till Drugsmarts webbsida och som webbsidans Annika Andersson och Daniel Carlryd skickade vidare till en panel på seminariet.

Men Stefan Sparring, överläkare vid Maria Ungdom Stockholm, Pia Färdig från Mini-Maria i Göteborg och Jonas Wendel, polisens ungdomssektion i Stockholms län, kunde inte svara rakt ja eller nej.

Det är svårt att svara rakt och pedagogiskt på sådana frågor om cannabis, sade Pia Färdig. Ett svar skulle kunna vara att alkohol funnits i vår del av världen i hundratals år och att vi inte bör ta in ytterligare en drog. Man kan annars vända på frågeställningen och be de unga att själva försöka svara för att de ska komma vidare.

Stefan Sparring berättade att ungdomar som kommer till Maria Ungdom som utvecklat alkoholberoende i regel upptäcks när de är i 19-årsåldern, medan de som blivit beroende av cannabis ofta upptäcks redan när de bara är i 15-årsåldern.

– Vi ser unga i den åldern som även sitter ensamma och röker. De röker flera dagar i veckan och fastnar lättare eftersom de också experimenterat med andra droger, sade läkaren.
Fler har även utvecklat psykiska sjukdomar, såsom schizofreni, jämfört med tidigare.

Den rusaktiva substansen THC i cannabis är också mycket högre numer, från ett 2-3 procent för 20 år sedan till upp emot 20 procent idag. En del av det är hemodlat.
– Vi gör mycket oftare beslag av hemodlad cannabis nu än för bara något år sedan. Det är ofta riktigt avancerad utrustning med odlingstält, fläktar och lampor som ungdomarna använder sig av, sade polisen Jonas Wendel efteråt till Drugnews.

Trots allt fler studier om skador kommer om cannabis kommer, exempelvis en studie som visar att IQ-nivån minskar hos de som rökt redan från unga år, så höjs flera röster som vill legalisera drogen.

– Nu när cannabisförespråkare agerar mera offensivt känns det nästan som vi är den sista bastionen i Europa som står för en restriktiv narkotikapolitik, säger han.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser