Studie av MDPV i Västmanland

VÄSTERÅS Journalistudier av flera svåra förgiftningsfall med centralstimulerande MDPV i Västmanland visar att den är en särskilt farlig och svårhanterlig drog som samhället bör bekämpa, skriver Läkartidningen.

Drugnews har tidigare rapporterat om den fruktade nätdrogen MDPV (ibland kallad “badsalt“), som sprids i Nordamerika och Europa. I Västerås har polis och vårdpersonal haft svårt att klara ökning av påverkade personer som varit våldsamma, psykotiska eller medvetslösa. Även rapporter om ökat missbruk av nätdrogen i bland annat Östergötland och Uppsala finns.

Nu har en retroperspektiv journalstudie gjorts om hur missbruksepidemin av drogen i Västmanland lett till dramatiskt fler akutbesök och vårddygn på sjukhus och intensivvård. Bara i april – maj i år hade Västmanlands läns sjukhus 44 vårdkontakter med MDPV-patienter. En femtonfaldig ökning jämfört med ifjol.

Missbruksepidemin i länet märks på alla nivåer och personalen talar om en “vårdkris“ med svårhanterliga och svårt sjuka patienter. Journalstudier och labanalyser visar att den amfetaminliknande drogen varit orsak i de flesta av fallen och att merparten patienter “kom från en etablerad missbrukarpopulation“.

De sex rapportförfattarna från Giftinformationscentralen, Karolinska och Västmanlands sjukhus summerar att MDPV är “en särskilt farlig fenetylamindrog av psykostimulantiatyp som samhället snarast bör ägna särskilda resurser åt att bekämpa.“

Utomlands har närbesläktade derivat (ex PMA och PMMA) orsakat dussintals dödsfall ibland annat Israel och Norge.

• MDPV (Metylendioxypyrovaleron, en syntetisk katinon) narkotikaklassades 2009 i Sverige, anses billig och mycket potent. I USA förbjöds drogen och andra syntetiska nyligen efter några uppmärksammade våldfall.

• Fotnot: Studien publiceras i Läkartidningens nätdel.

Etiketter:

Annonser