Stockholm satsar mer mot cannabis

STOCKHOLM Huvudstaden fördubblar satsningen på drogförebyggande arbete bland unga nästa år till tio miljoner kronor. Det framgår av de borgerligas budgetförslag.

Den styrande alliansens budgetförslag för 2013 presenterades i Stockholms stadshus i onsdags.
Av de tio miljoner kronor på drogprevention vill de särskilt satsa mer på att minska cannabismissbruk bland ungdomar. Pengarna ska särskilt satsas på fältassistenter, information och föräldramedverkan.

Två miljoner kronor riktas till Maria Ungdom, bland annat ska utredas hur en rådgivning via nätet kan tas fram, rapporterar Svenska Dagbladet.

Cannabisanvändning har ökat senare år bland unga och därför lanserades en regeringsstödd satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö. I år lade Stockholm stad fem miljoner kronor och vill nu alltså dubbla det nästa år.

Stockholmsenkäten som görs vart annat år bland elever i nian och årskurs två i länet visade i somras att alkohol och tobaksrökning minskar i huvudstaden. Även narkotika verkar börja plana ut: 12 procent av pojkar i nian hade testat narkotika i år jämfört med 16 procent för 2010. För gymnasieelever var läget oförändrat, 31 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna hade någon gång prövat. Oftast handlar det om cannabis.

Men i vissa stadsdelar har över 40 procent av eleverna någon gång använt narkotika och på Östermalm hade 17 procent av gymnasiepojkar och 10 procent av gymnasieflickor använt narkotika senaste månaden.

• Alliansen i Stockholm vill sänka kommunalskatten med 15 öre per hundralapp nästa år. De vill även satsa mer på feriejobb, arbete för unga i ytterstaden, öka stöd till fritidsgårdar, förstärka barnkompetens på kvinnojourer och öppna två nya härbärgen för hemlösa med uppsökande team.
Budgeten behandlas i Stockholms kommunfullmäktige i mitten av november.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser