Drogtolerant Västbergamodell utreds

STOCKHOLM Socialstyrelsen har beslutat att granska Västberga boende i Stockholm, där missbrukare tillåts vara påverkade av knark och alkohol.

Förra veckan visade SVT-ABC flera inslag om vårdboenden där missbrukare får fortsätta vara påverkade och där även alkohol och droger förekommer ibland.

Politiker i Stockholm kallar det för Västbergamodellen. Ett boende med 69 platser finns i Västberga och ett nytt större med 100 platser planeras i Råcksta.

Men nu reagerar Socialstyrelsen efter medieuppmärksamheten.
– Vi kommer att öppna ett tillsynsärende på Västberga boende och granska verksamheten, säger Lena Renman, sektionschef på Socialstyrelsen, till ABC.

Hon tillägger att tv-inslaget visat “att det kan finnas brister i verksamheten“.
Men först ska myndigheten granska boendet.

Även andra har reagerat och hört av sig till SVT. Bland annat efter en direktsänd debatt då tillförordnade socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M) i Stockholm deltog.
– Det finns alltid platser andra typer av behandlingshem för den som är motiverad och vill. Vi kan ordna det samma dag om det behövs, sade Marie Ljungberg Schött bland annat.

Men en mamma som har en son som är beroende av bensodiazepiner hörde av sig och berättade att det inte stämmer att man kan få skyndsam drogfri behandling. Sonen ville bli inlagd för avgiftning och sedan komma till behandlingshem, men det fick han inte.

På ett privat vårdhem i Haninge, där också drogtolerans råder, berättade en föreståndare i tv att en ung man avlidit efter en överdos där.

Flera kritiserar toleransmodellen och menar att drogfrihet bör vara målet, medan några försvarar den med att även aktiva missbrukare måste erbjudas tak över huvudet och möjlighet att tänka över sin situation.

• Fotnot: SVT-reportage om “Västbergamodellen“.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser