Fler vårdboenden med drogtolerans?

STOCKHOLM På Västberga boende i Stockholm kan missbrukare fortsätta att missbruka, kommunen ser mellan fingrarna och låter drogtolerans råda. Några boende ser det som en “slutstation. Nu ska modellen spridas vidare.

Det kommunala vårdboendet i industriområdet i Västberga har 69 platser för manliga missbrukare från 20 år och äldre, en del har även psykiska problem. De kommer från härbärgen och andra verksamheter som anses kosta mer och kanske för att få bort störande personer från allmän plats.

När SVT och ABC besöker boendet så sitter en grupp män och dricker öl vid entrén och någon är klart påverkad av narkotika. Det är tillåtet att vara påverkad där, men inte egentligen att inta droger där. Men det förekommer ju ändå – flaskor och kanyler hittas ibland.
– Vi kan känna att man har rökt cannabis, vi kan ibland hitta tabletter och pulver och spritflaskor, säger föreståndarinnan Kerstin Stahre till ABC.

Men hon uppfattar det som att personalen inte får ta ifrån de boende deras droger. Rummen inspekteras en gång i veckan. Hittas större kvantiteter så kontaktas polisens gatulangningsgrupp. Men oftast låter man det vara.
– Ja, det är det. Men nu har ju politikerna velat ha ett sådant här ställe, säger hon.

En äldre boende ser Västberga som ett slags “slutstation“ och reagerar mot att även yngre personer skrivs in.

Något tydligt mål att de boende ska bli drogfria saknas och motiverade samtal med drogpåverkade personer är svårt att hålla, berättar personalen för ABC:s reporter.
Men dygnsavgiften är bara hälften av den på ett behandlingshem, så drogtolerans verkar löna sig.

En man som bott på en husvagnscamping berättar i programmet att han blev erbjuden stödboendet i Västberga av socialtjänsten och lockades av eget rum, dusch och lagad mat. Och att de “inte ställde några krav på drogfrihet var perfekt“, tyckte han först.
Men han upplevde det mer som förvaring, utan något program och blev bara erbjuden samtal en gång under året han bodde där. Nu har han lämnat lågtröskelboendet och kommit till ett ställe med nolltolerans mot droger och har lyckats vara drogfri ett halvår.

Stockholm stad har länge diskuterat vad man ska göra med hemlösa och stökiga missbrukare. Stadsdelarna har samtidigt dragit åt svångremmen och betalar ogärna för dyrare vård på riktiga behandlingshem. Även ideella föreningar har fått svårare att driva verksamhet, i dagarna stänger Convictus dagmottagning vid Roslagstull för att fastigheten ska byggas om.

Kommunen vill bygga fler lågtröskelboende för missbrukare som det i Västberga, ett större boende med 100 platser planeras i förorten Råcksta.
– Det handlar om att använda de resurser man har på ett sätt så att det leder till ett bättre liv för de man vill hjälpa. Det kan handla om drogfrihet, det handla om att använda mindre droger, det kan handla om att orka leva tillsammans med sin familj, säger Marie Ljungberg Schött, som från onsdag ärtillförordnat socialborgarråd (M) i Stockholm, till SVT.

Hon menar att kommunen vill ge personerna möjlighet att ta tag i sina liv där de är, “och de är inte drogfria just nu“. I direktsändning i SVT Aktuellt i tisdags kväll hade hon problem att förklara hur drogtolerans överensstämmer med målet om ett narkotikafritt samhälle. Hon hänvisade till att man försöker hjälpa människor som far illa att överleva.

Christer Karlsson, ordförande i Kriminellas revansch i samhället, som mötte henne i debatten suckade djupt.
– Jag blir beklämd när det satsas pengar på sånt här. Det här är att ge upp, välja drogtolerans istället för att tro på att människor kan sluta. Det verkar som att gränser har flyttats och att politikerna i Stockholm fått andra rådgivare, säger han efteråt till Drugnews.

– Ju fler såna här ställen som startas, desto svårare är det att motivera till behandling och bli drogfri. Det behöver ställas krav och erbjudas bra vårdinnehåll, säger han.

Han har räknat ut att kommunen satsar runt 18 miljoner kronor på den aktuella verksamheten, medan ideella föreningar som håller på med rehabilitering och dagverksamhet för mindre stöd.

Christer Karlsson ska nu ta kontakt med nya socialborgarrådet Ljungberg Schött och uppmana staden att mer arbeta tillsammans med föreningar.

Liknande lågtröskelboenden för missbrukare med drogtolerans har även öppnat ibland annat Göteborg och Malmö. En forskare är mycket kritisk till den utvecklingen och att det sker utan vetenskapligt stöd.
– Det här innebär att vi vetenskapligt går tillbaka till stenåldern, säger till SVT Mats Fridell, professor vid Lunds universitet, som forskat mycket på samhällsinsatser för missbrukare.

• Fotnot: Se SVT-inslagen om Västbergamodellen.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser