Alkoholfokus på Afrikamöte

ARUSHA Håll alkoholindustrin borta från alkoholpolitiken! Det budskapet enades deltagare vid en stor regionkonferens i Tanzania om. Mötet anordnades av bland andra svenska IOGT-NTO.

Under tvådagarsmötet i Arusha med ministrar, beslutsfattare och frivilligorganisationer ventilerades växande alkoholrelaterade problem i östra Afrika. Förutom ökade konsumtion och problem med illegala sprit, så står alkohol i vägen för länders utveckling och förknippas med spridning av sjukdomar och brist på demokrati och jämställdhet.

Flera länder har ingen fungerande alkohollagstiftning och när det blir aktuellt, så erbjuder ofta alkoholbolag hjälp som ofta går på tvärs med folkhälsoperspektiv. Kenya som antog 2010 en fungerande lag som börjat stå modell för andra länder.

En rekommendation i fem punkter antogs av mötets deltagare:
• Agera nu; håll alkoholindustrin borta från alkoholpolitiken; studier bör genomföras av alkoholläget i Burundi, Rwanda, Uganda och Tanzania; lokala och regionala beslutsfattare måste få inflytande över alkoholpolitiken; myndigheter, skolor, organisationer bör användas i utbildning av befolkningen om alkoholens baksidor.

En representant för den mellanstatliga organisationen för östafrikanska regionen, EAS, efterlyser ett toppmöte och samarbete om alkoholfrågan.

IOGT-NTO-rörelsen var på plats på konferensen. Verksamhetschef Sara Heine sammanfattar sina intryck för tidningen Accent:

− Hur alkohol hindrar utvecklingen blir extra tydligt i de östafrikanska länderna, där alkoholens roll i fattigdom, utsatthet, brist på demokrati och spridningen av sjukdomar som hiv och cancer är uppenbar. Samtidigt beskrivs en situation där politiker inte förstår de socioekonomiska kostnaderna av alkohol och själva använder alkohol för att vinna röster inför valen, sade hon till Accent.

Etiketter:

Annonser