“Missbrukare dör som flugor i vårdkön“

STOCKHOLM Ansvariga statsrådet Maria Larsson fick hård kritik i tv-debatten om narkomanvård. “Metadon räddar liv, men tillgången minskas. Folk dör som flugor i de årslånga köerna!“, angrep socialdemokraternas Hillevi Larsson.

Det var i samhällsprogrammet Agenda som de i söndags kväll möttes efter senaste tidens uppmärksamhet på bristerna i missbruksvården. Särskilt efter riksdagsman William Petzälls död i trolig överdos förra helgen.

I ett inledande reportage framkom att registrerade narkotikarelaterade dödsfall ifjol var rekordhöga – 487 personer avled i Sverige (421 året före). Och det är svårt i flera landsting att få behandling med narkotikaklassade läkemedlen metadon och Subutex.
En 28-årig man på en ort där sådan behandling nyligen stängts sade: “Sverige är värsta landet att leva i för en drogberoende“.

– Det har blivit bättre. Men tillgången till behandling är fortfarande alltför dålig och tillgången till narkotika har aldrig varit så stor som nu, sade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) i påföljande debatt.

Där framkom annars inte mycket nytt om missbrukarvården. Det handlade främst om heroinisters svårighet att få underhållsbehandling. Det uppmärksammas mer sällan att hälften av alla narkotikadödsfall avlider av andra droger än opiater och att det årligen dör cirka 2 000-3 000 personer till följd av alkoholmissbruk. Och bara en av fem av de cirka 500 000 med beroendeproblem får hjälp.

Hillevi Larsson, S-riksdagsledamot från Malmö, menade att metadon är ett effektivt medel för heroinister. Och som enligt studier minskar dödlighet, brott och prostitution och ger patienter bättre möjlighet klara boende, familj och arbete.
– Det finns så mycket forskning som visar att metadon räddar liv och ändå begränsas tillgången. Och för de som kastas ut från behandling efter ett återfall ökar dödligheten tjugo gånger, sade hon.

Maria Larsson sade att metadon är en medicin som kan hjälpa, men även fel använd kan orsaka dödsfall. Hillevi Larsson svarade att det främst drabbar patienter som köar till eller avstängts från program – och som köper preparat på gatan och blandar med andra droger eller sprit.

Ministern höll med om att missbruksvård var nedprioriterad i flera landsting.
– Det finns långa köer i vissa landsting, där man uppenbarligen inte sköter sina uppgifter och inte har gjort sin läxa. Och landstingen har vårdansvar även för patienter som “kastats ut“, de kanske behöver få vård på behandlingshem istället, sade hon.

Maria Larsson påminde om att fler ändå får läkemedelsassisterad behandling numer. Socialstyrelsens riktlinjer – som även innefattar kontrollerad metadonbehandling – sprids via utbildning i kommuner och landsting. Dessutom har en tillsynsorganisation bildats och numer görs öppna jämförelser för att se hur det ser fungerar på olika platser.

Men Hillevi Larsson ansåg inte att det räcker eftersom dödstalen fortsatt att stiga.
– Det första som krävs nu är att man plockar fram Gerhard Larssons utredning om missbruksvården och använder hans förslag, sade hon.

Hans betänkande lämnades våren 2011, men ännu har inga regeringsförslag kommit. Maria Larsson sade att sammanställningen varit omfattande och att remissvaren drog ut på tiden och att reaktionerna var mycket olika på utredningen.
– Men jag avser att lägga en proposition under detta riksdagsår, sade hon utan att mer precisera tidpunkt.

Programledaren Camilla Kvartoft frågade om det inte bör finnas en nollvision mot narkotikadöd på samma sätt som det finns det mot trafikdöd.

Det höll Hillevi Larsson med om, då dödligheten ökar räcker det inte med nolltolerans mot narkotika, utan ambitionen måste höjas. Maria Larsson sade att även om man eftersträvar ett samhälle utan narkotika, så måste man samtidigt ha “god vård och behandling för de som behöver det“.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser