Efterlyst missbruksdebatt i SVT

STOCKHOLM En tuff debatt är att vänta i SVT:s samhällsprogram Agenda söndag kväll: “Narkotika skördar fler liv i Sverige och missbrukare köar för vård. Är regeringen beredd att ändra narkotikapolitiken“?

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) möter där direkt socialdemokraternas Hillevi Larsson som nyligen i riksdagen ställde flera kritiska frågor till henne om missbruksvården, ökad dödlighet bland narkomaner och spärrtid från underhållsbehandling.
Enligt uppgift ska även drogforskaren och kritiske debattören Björn Johnson vara med i programmet.

En vecka efter politiske vilden i riksdagen, William Petzälls död i en trolig överdos, har debatten om missbrukarvården tagit fart. I flera medier, på nätet och i torsdags ventilerades frågan även i SVT:s Debatt med bland andra Petzälls mor, läkare, landstingspolitiker, skådespelaren Hank von Helvete, Brukarföreningen och Kris.
Men då hade inte Maria Larsson möjlighet att delta.

Inför kvällens Agenda-debatt skriver nu Annika Petzäll och Berne Stålenkrantz i ett öppet brev till ministern: “Utgå från individens behov och använd inte vården som en ideologisk lekstuga för att driva nolltoleranspolitik“.

• Samtidigt har ett upprop startats via Facebook (över 1 300 underteckat sedan fredags kväll) som riktas till regering, riksdag och Maria Larsson om att prioritera och påskynda beredningen av den utredning med förslag till förbättrad beroendevård som lämnades i april 2011.
Det dröjer dock minst till efter jul innan några förslag kommer, framgår av Drugnews reportage om var betänkandet tog vägen.

• Fotnot: Agenda i SVT2 börjar ca klockan 21:15, programledare är Camilla Kvartoft.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser