Studie: opiater, meth och cannabis dödligast

TORONTO Beroende av opiater löpte störst risk att dö, följt av metamfetamin, cannabis och alkohol. Det visar en stor jämförande studie med över 800 000 personer som vårdades för missbruk i Kalifornien.

Det är forskare vid Torontos Centrum för beroende och mental hälsa (CAMH), i Kanada, som i den hittills största studien i Nordamerika jämfört dödlighet hos missbrukare av olika substanser. De gick igenom data för personer som lagts in på sjukhus för behandling åren 1990 till 2005. Över 188 000 av dem avled under perioden.

De flesta som avled hade inte oväntat alkoholproblem, 166 482 döda (av 582 771 som vårdats för alkoholproblem), risken för dem var 3,83 gånger högre att dö jämfört med snittbefolkningen med hänsyn taget till ålder, kön och ras.

Men högst dödsrisk i förhållande till antal vårdade per drog som avlidit hade opiater: 5,71 gånger. (ex. illegalt heroin och legala opiatläkemedel). Följt av metamfetamin (4,67 ggr), cannabis (3,85 ggr), alkohol (3,83) och kokain (2,96 ggr).

Forskarna ville undersöka om metamfetamin var så riskabel som den utmålas i kampanjer (“Amerikas farligaste drog“). Risken att dö var hög med “meth“, men ännu högre för opiater, konstaterar de.

Ett oväntat resultat för Toronto-forskarna var att cannabisanvändare löpte tredje högsta risk att dö. “Det finns flera möjliga orsaker, bland annat det faktum att de kan ha andra kroniska sjukdomar som psykisk ohälsa eller aids, som också kan öka risken för att dö”, säger doktor Russel Callaghan, som lett studien.

Alla med blandmissbruk hade sorterats bort i studien. Forskarna ska fortsätta att analysera dödlighet för varje grupp, och kan kanske förklara varför kvinnor som använde alkohol, kokain och opiater hade högre risk att dö än män.

• Fotnot: Studien “All-cause mortality among individuals with disorders related to the use of methamphetamine: A comparative cohort study“ har publicerats i tidskriften Drug and Alcohol Dependece.

Etiketter:

Annonser