Färre drogdöda män i Wales och England

LONDON Drogrelaterade förgiftningsdödsfall, både av legala och illegala substanser, minskade något i England och Wales ifjol, till 2 652 registrerade döda personer.

Det är en minskning från 2 747 dödsfall året före. Totalt registrerades ifjol 1 772 döda män (- 6 proc) och 880 kvinnor (+3 proc) efter tagit droger och läkemedel, i siffrorna ingår även självmord.

Totalt en minskning alltså, men drogrelaterade dödsfallen för kvinnor med 3 procent. Det framgår av nya siffor från brittiska ONS (Office for National Statistics, pdf-fil) för Wales och England.

Även om heroin/morfin-dödsfallen är flest, så har de minskat med 25 procent från 2010 till 2011, från 791 döda till 596 döda. Det anses bero på både minskad efterfrågan, men även på brist på drogen (talas om “heroin-torka“).
Samtidigt ökade metadon-dödsfall markant till 486 döda. Det omdiskuterade opiatläkemedlet används i behandling för opiatberoende, men kan även missbrukas vid svårighet att få tag i heroin.

Bland andra substanser märks minskade dödsfall av kokain till 112, medan dödsfall med opiaten tramadol ökade till 154 personer ifjol. Vid redovisningen av statistiken i onsdags noterades också att självmord med helium gas och barbiturater ökat stadigt senaste fem åren (totalt 79 dödsfall ifjol). Dessa preparat tar nu fler liv än ecstasy, cannabis, mefedron och GHB.

Folkhälsoministern Anne Milton sade i en kommentar till statistiken att varje dödsfall är “en tragedi för offren, deras familjer och vänner“ och att regeringens narkotikastrategi är inriktad på att få människor bort från droger och fortsätta hålla sig borta, rapporterar BBC News.

Hon sade även att från nästa år ska kommuner får öronmärkta medel för att bättre hantera lokala folkhälsofrågor, vilket är avsett “ge verkliga möjligheter till att integrera missbruksvård och annan lokal service“.

• Motsvarande statistik för Skottland visade nyligen att narkotikarelaterade dödsfall ökade ifjol till 584 döda, där är nu dödsfall med metadon fler än av heroin/morfin.

Etiketter:

Annonser