Karlstad satsar mot cannabis

KARLSTAD En motoffensiv mot cannabis planeras i Karlstad efter att användning ökat bland ungdomar. Startskott med utbildning av elevvårdspersonal i förebyggande arbete börjar i september, i nästa steg ska föräldrar och deras barn med.

En storstadssatsning mot cannabis har dragits igång efter uppgifter om ökat missbruk bland unga. Men fler kommuner startar i höst projekt mot drogen med utbildningsstöd av nationella Cannabisnätverket.

Under våren har en härva med drogmissbruk avslöjats på en av Karlstads gymnasieskolor, elever var ibland påverkade elever på lektioner utan att någon reagerade.

Vuxenvärlden saknar ofta kunskap och argument för att möta ungdomar i samtal om cannabis. Drogen har spridits mer senare år, ökat i russtyrka och flera rapporter pekar ut den som farligare än tidigare. Exempelvis med psykisk ohälsa, hjärnpåverkan och trögtänkthet. Men myten om en ganska harmlös drog får ofta stå oemotsagd. Något Karlstad kommun nu vill ändra på.

Samtidigt som polisens strategi i Värmland med nolltolerans mot alkohol och beslag av ölkassar verkar ha haft dämpande effekt bland ungdomar, så kan en del istället gått över till använda cannabis, rapporterar Nya Wermlandstidningen.

Tredje september arrangerar Cannabisnätverket en regional konferens i Karlstad som följs av en serie utbildningar till elevvårdspersonal och andra vuxna som möter unga i gymnasieåldern. I nästa steg ska elever och deras föräldrar informeras och varnas.

– Utmaningen är att kommunicera cannabismissbrukets skadeverkningar på ett trovärdigt sätt. Detta i en tid när starka krafter är i rörelse för legalisering och där drogliberal propaganda florerar på nätet, säger Magnus Wallgren, drogförebyggare i projektet Karlstads Ansvar, till NWT.

Han tror att flera skolor behöver vara mer förberedda och se över sina rutiner för att agera rätt i akuta situationer när missbruk uppdagas.

• MÅNGA identitetssökande tonåringar kan lockas av subkulturen kring cannabis. Men för eller senare kommer bakslagen. Det vet en 21-årig karlstadskille som provade drogen första gången på en festival.

“Det är skitlätt att köpa, inte bara här i Karlstad. Någon känner någon, som känner någon… Det brukar inte behövas många samtal. Och så finns ju alltid cannabinoider, typ låtsascannabis, att köpa på nätet“, berättar han för NWT. Och om lättlurade föräldrar, nya identiteten, hur “missbruksfröet“ gror och tar över… Efter en psykos och åkt fast för innehav har han nu fått hjälp att sluta och lämna haschdimmorna.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser