Lägre IQ av cannabisrökning

DUNEDIN/UPPSALA Cannabisrökning kan sänka IQ och försämra flera hjärnfunktioner. Det visar en lång studie som följt ungdomar i Nya Zeeland som tidigt började röka drogen.

Ett internationellt forskarlag följde drygt ett tusen personer från Dunedin i över 25 år, IQ-tester gjordes när de var 13 år och senare vid 38 års ålder. Återkommande under åren fick de frågor om sina drogvanor och särskilt kring cannabis (hasch/marijuana).

För de som började röka regelbundet i unga år är negativa påverkan störst. Ju mer de rökte, desto mer tapp i intelligens (i snitt tappade de åtta punkter på IQ-skalan).

För hjärnfunktioner har drogen mest negativ inverkan på arbetsminne, tankeprocessers hastighet, förmåga att uttrycka sig och tolkning av sinnesuttryck.

Nidbilden av en haschrökare som trögtänkt kan sägas bekräftas i denna studie. Och vad som är särskilt allvarligt är att försämringarna bestod även hos de som slutat använda drogen.

Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet, anser att studien är mycket intressant då man följt personerna redan innan de började med cannabis (s.k. prospektiv studie).

Särskilt i en tid då drogens farlighet ifrågasatts och ibland framhålls som harmlös.
– Det jag tycker är starkt i den här studien det är att de visar att när man upphört med det här så, även om det skulle vara månader, år, så kvarstår den här försämringen lika fullt, säger Fred Nyberg till Vetenskapsradion.

Han varnar i veckan i en serie i Sveriges Radio om cannabis för att rushalten (THC) kraftigt ökat senaste åren, vilket gjort drogen ännu mer riskabel.

Den aktuella studien “Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife“ publicerades i måndags nu i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), av Madeline H. Meier med flera. Forskarna menar att resultaten tyder på en betydande neurotoxisk effekt av cannabis på ungdomars hjärnor och betonar vikten av förebyggande insatser.

• En av forskarna, brittiske professorn Terrie Moffitt på Institute of Psychiatry, King’s College London, som medverkat i studien, tolkar dock i en BBC-intervju resultaten som att han “är ganska övertygad om att cannabis är säkert för hjärnor över 18 år, men riskabelt för de under 18 år“.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser