Unga oroliga för sommarfyllan

STOCKHOLM Fler unga vuxna oroar sig för sin alkoholkonsumtion. Särskilt under sommaren dricker många ofta och mycket – 74 procent av unga kvinnor och 78 procent av unga män uppger i iQ:s självtest Alkoholprofilen att de då druckit sig kraftigt berusade.

Sommaren lockar till mer avkoppling och alkoholkonsumtion, Systembolaget säljer nära 20 procent mer då än under resten av året. Men när hösten närmar sig, så börjar även flera oroa sig över sitt drickande.

Av de i åldrarna 18 till 25 år som gått in och gjort självtestet i slutet av sommaren, så har alltså omkring tre av fyra av dem druckit sig berusade under senaste månaden. Och
43 procent av kvinnorna och 37 procent av männen är oroliga över sitt drickande. Vilket är en ökning sedan året före.

– Det är problematiskt att så många unga dricker sig kraftigt berusade. Men samtidigt positivt att flera reflekterar över sina alkoholvanor och kanske kan förändra dem, säger Magnus Jägerskog, vid IQ, till Drugnews.

Underlaget baseras på över 280 000 enkätsvar i Alkoholprofilen under 2009-2011 i alla åldrar. I år har hittills 100 000 ytterligare svarat på de 14 enkätfrågorna. IQ är Systembolagets dotterbolag och tog över ansvar för självtestet 2009.

Etiketter:

Annonser