Spelberoende jämställs med drogmissbruk

STOCKHOLM Spelmissbruk är på väg att snart jämställas med drogberoende och alkoholism i medicinska sammanhang. Vilket ökar möjlighet att fler ska kunna erbjudas vård.

Det har tagit lång tid innan spelberoende börjat ses som annat missbruk, det sågs länge som en svag karaktär och klassades som en slags typ av impulskontrollstörning. Men nu tar Socialstyrelsen över ansvaret från Folkhälsoinstitutet för vården av spelmissbrukare.

Och beroendet börjar ses som en sjukdom och kan framöver jämställas med exempelvis alkoholism.
– Det får en annan dignitet. Det är första gången spelberoende får en riktig medicinsk beroendekaraktär, och det är ett erkännande till de som faktiskt har de här problemen att det är ett medicinskt tillstånd och inte något man bara kan sluta med. Det är mer än så, ett problem man inte kan hantera. Man behöver få hjälp, säger Anders Tengström, spelforskare vid Karolinska Institutet, till SVT.

Några kommuner har startat särskilda behandlingscenter för spelberoende, men de är ännu få. De flesta av den cirka 2 procent av befolkningen med spelmissbruk har ännu ingenstans att vända sig för att få specialiserad hjälp.

I Socialtjänstlagen står att alkohol- och narkotikaberoende har rätt till vård, men inget om spelmissbrukares rätt. Spelberoendes problematik var inte heller med i regeringens stora missbruksvårdsutredning som lämnades ifjol. Men frågan utreds nu och en första utredning av Socialstyrelsen ska vara klar våren 2013.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Etiketter:

Annonser