Mer effektiv brittisk missbruksvård

LONDON En analys av vårddata för nära 342 000 narkotikamissbrukare i Storbritannien visar att behandlingen blivit effektivare senaste åren. Fler personer har kommit i behandling och fler har tillfrisknat.

De senaste tre åren lyckades en tredjedel av missbrukarna som inte tidigare hade varit på behandling bryta beroendet. Studien visar klart att missbrukare som gått in i behandling senaste åren har mycket större chans att klara sig än de som gick in i behandling för sex år sedan eller tidigare. Fler människor återhämtar sig från beroendet nu än någon gång tidigare.

Resultaten har sammanställts i en ny rapport (pdf-fil) som granskat statistik från 1 april 2005 till 31 mars 2011. Studien sammanställd för National Treatment Agency for Substance Misuse visar vad som hände med de 341 741 missbrukare som fick behandling under dessa år. 85 000 av dem slutade missbruka tack vare effektivare behandling under perioden.

Missbruksvården har utvecklats till en mer dynamisk verksamhet och nya behandlingsmetoder är mer framgångsrika. Ambitionen är att vården ska bli ännu effektivare. Större fokus ska läggas vid resultaten av behandlingen, detta bland annat genom att bara betala för effektiva behandlingar.

Professor John Strang, som lett expertgruppen som genomfört granskningen, förebådar i rapporten att nationell konsensus ska råda, där substitutionsbehandling med mediciner som metadon och subutex som hjälper opiatberoende att tillfriskna, ska finnas tillgängligt för denna grupp narkomaner.

Resultaten tyder även på att ett omfattande heroinmissbruk är på väg att vända nedåt i Storbritannien, antalet nyinskrivna opiatmissbrukare har minskat från 48 000 per år till ifjol cirka ett tusen i månaden.
Ökad och snabbare tillgång till behandling har prioriterats, den genomsnittliga väntetiden för en vårdplats är för närvarande endast fem dagar.

I en kommentar till rapporten säger brittiska inrikesminister Theresa May; “Systemen för behandling av missbrukare har förbättrats. Behandlingen är nu helt och hållet fokuserad på att missbrukarna ska bli fria från beroende och möjliggöra för dem att helt ut komma tillbaka till sociala förhållanden i samhället…“

En ny helhetsstrategi mot drogproblem lades fram i december 2010 av den liberalkonservativa regeringen. Den betonar att minska efterfrågan och tillgången på droger, liksom ökad tillgång till vård med rehabiliteringscentra i lokalsamhället och där drogfrihet är målet, inte bara minska användning.

• Storbritannien undertecknade i maj ett upprop om en “human och balanserad narkotikapolitik“ tillsammans med Sverige, Ryssland, USA och Italien vid en konferens i Stockholm.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser