Stabil kokaproduktion i Colombia

WIEN Mer areal för kokaproduktion, men sämre skördar gör att den potentiella kokainproduktionen i Colombia bedöms sjunka marginellt.

Det är FN:s brotts- och narkotikakontrollorgan UNODC som, tillsammans med Colombias regering, sedan 2001 tar fram en rapport om kokaodlingen i landet. Sedan 2001 har den areal som används för kokaodling mer än halverats.

Vid den senaste undersökningen, som avser situationen den 31 december 2011, visar dock en svag ökning på 2000 hektar jämfört med situationen ett år tidigare till totalt 64 000 hektar.

En mindre areal kokaodlingar förstörts 2011 än året innan. Antalet hekatar som förstörts manuellt minskade med 22 procent till omkring 34 000 hektar, medan antalet hektar som förstördes genom flygbesprutning ökade med omkring 1 000 hektar till drygt 103 000 hektar. Sammanlagt minskade den förstörda arealen med sex procent.

De studier som görs av skördarna visar dock att avkastningen har gått ned och den potentiella kokainproduktionen beräknas till 345 ton, en minskning med en procent jämfört med förra årets uppskattning. Orsaken till den minskade avkastningen är troligen att odlarna minskat användningen av gödning och bekämpningsmedel.

• Läs hela rapporten: Coca cultivation survey 2011

Annonser