Fler holländare vårdas för cannabismissbruk

AMSTERDAM Antalet holländare som söker vård för cannabismissbruk har tredubblats sedan år 2000 visar den senaste statistiken från Trimbos-instituut.

Sedan år 2000 har antalet cannabisanvändare som söker missbruksvård ökat från 3 500 till nästan 11 000. För de allra flesta, sex av tio, är cannabis den enda drogen. Övriga har dessutom problem med ytterligare någon drog.

Siffrorna kommer från den senaste årliga rapporten från the Netherlands National Drug Monitor publicerad av Trimbos-instituut. Den visar också på att användningen av cannabis bland skolelever 12-18 år ligger stabilt på åtta procent som använt drogen den senaste månaden.

Det finns ingen självklar förklaring till att allt fler söker vård för sitt cannabismissbruk. Det kan bero på att fler upplever problem i samband med cannabis, kanske för att den holländska cannabisen har en relativt hög halt THC, den huvudsakliga aktiva substansen i cannabis. Men i rapporten spekulerar man i att det också kan bero på att utbudet av behandlingar blivit bättre eller en större medvetenhet om cannabisens beroendeframkallande egenskaper.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser