HD sänker straff för knarkkurrier

STOCKHOLM Två män döms av HD för grovt narkotikabrott istället för försök till grov narkotikasmuggling, men HD sänker samtidigt straffet för männen.

Två män som dömdes för försök till grov narkotikasmuggling av hovrätten, döms istället för grovt narkotikabrott till fängelse i fyra år och sex månader, respektive fyra år för den av dem som var under 21 år när brottet begicks.

De båda männen avslöjades i tullen i Helsingborg med tillsammans nästan 68 kilo cannabisharts. De dömdes av hovrätten för försök till grov narkotikasmuggling. Tingsrätten hade tidigare dömt dem för grov narkotikasmuggling, men enligt hovrätten var det bara försök till smuggling, eftersom de inte hunnit fram till tullkontrollen innan de greps. Hovrätten dömde den ena ev de båda sex års fängelse, medan den andre fick dem år och sex månaders fängelse.

Riksåklagaren ansåg att de båda istället skulle dömas för grovt narkotikabrott, eftersom de innehaft narkotikan i Sverige efter det att den transporterats från Danmark. Straffskalan för grovt narkotikabrott är den samma som för grov narkotikasmuggling, för försök till dessa brott är det maximala straffet det samma, men minimistraffet generellt lägre. Även de båda männen överklagade och ville ha sänkt straff.

Högsta domstolen kommer fram till att de båda har innehaft narkotikan i Sverige och alltså gjort sig skyldiga till både försök till smuggling och narkotikabrott. Eftersom narkotikabrott och narkotikasmuggling har samma kriminalpolitiska grund och straffet för försök till smuggling har en lägre straffskala än ett fullbordat narkotikabrott, ska de båda enligt HD dömas för grovt narkotikabrott.

HD resonerar om olika faktorer som bör påverka straffet för de båda, som fungerat som kurirer. Att den mängd de båda hanterat och transporterat, liksom det faktum att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk är försvårande. Att de inte skulle få någon ersättning och att det inte tagit några egna initiativ, utan handlat enligt givna instruktioner talar för en mildare dom. HD landar i att det är ett grovt narkotikabrott, främst med motivet att det handlat om väldigt stora mängder narkotika. Brottet har enligt Högsta domstolen ett straffvärde på fyra år och sex månaders fängelse, det vill säga betydligt lägre än det straff de fick i hovrätten. Den yngste, som var under 21 år när brottet begick, får straffet sänkt med ett halvår på grund av sin ålder.

Läs HD:s dom (pdf): B 1018-12

Etiketter:

Annonser