HD sänker straff för ecstasyinnehav

STOCKHOLM Högsta domstolen fortsätter att sänka straffen i narkotikamål. Nu för en man som bland annat åtalats för innehav av 4973 ecstacytabletter.

Sedan juni 2011 har Högsta domstolen i en rad avgöranden sänkt straffet för olika narkotikabrott, främst genom en omprövning av farlighetsbedömningen av olika preparat. I mars 2012 uttalade Högsta domstolen skillnaden i farlighet mellan ecstasy och amfetamin är begränsad och att preparaten därför ska behandlas som om de tillhör samma katagori.

HD fortsätter nu utvecklingen av praxis genom att sänka straffet för en man som förvarat närmare 5000 tabletter ecstacy i en systembolagspåse i bilens bagageutrymme när den var uppställd i garaget till den fastighet där han bodde.

I det aktuella fallet bedömer Högsta domstolen visserligen att den mängd narkotika det handlar om, cirka 5 000 tabletter ecstasy, mera generellt kan tas som riktpunkt för att det rör sig om ett grovt brott. Domstolen påpekar dock att det faktum att de i olika avgöranden har angett sort och mängd som en utgångspunkt för en första bedömning av om det rör sig om ett grovt brott
huvudsakligen är av praktiska skäl. Domstolen poängterar att den slutliga samlade bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet många gånger kan leda till ett annat resultat.

Högsta domstolen kommer fram till att mannen förvarat narkotikan en mycket kort tid, han skulle förvara tabletterna i ungefär ett dygn. Enligt HD har hans delaktighet i och för sig varit självständig, men samtidigt passiv och okvalificerad. Visserligen skulle mannen få betalt i tabletter för sin insats, men han hade inte någon del i vinningen av brottsligheten.

Trots den stora mängden ecstasy gör Högsta domstolen därför den samlade bedömningen att det inte rör sig om ett grovt narkotikabrott, utan ett narkotikabrott av normalgraden. Straffvärdet för det brottet motsvarar fängelse ett år sex månader, men tillsammans med övrig brottslighet som mannen också dömts för fastställs straffet till fängelse i två år och sex månader.

Läs HD:s dom (pdf): B 965-12

Etiketter:

Annonser