FHI för provköp

ÖSTERSUND FHI välkomnar förslaget att tillåta tillsynsmyndigheter att genomföra provköp för att kontrollera åldersgränser.

Statens folkhälsoinstitut, FHI, är positivt till Socialdepartementets förslag om att tillåta myndigheter att genomföra kontrollköp för att testa hur ålderskontroller upprätthålls vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Metoden användes fram till 2009 då ett JO beslut i praktiken innebar att användningen upphörde.

JO fann att provköpen strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma och att metoden inte bör användas så länge den inte har stöd i lagstiftningen. Socialdepartementets förslag syftar till att ge ge detta lagstöd..

FHI menar att om lagförslaget genomförs så kommer det att ge förutsättningar för en effektivare tillsyn av handelns ålderskontroller vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

– Tillgänglighetsbegränsning, och då särskilt gentemot ungdomar, är en av de centrala delarna i den svenska alkohol- och tobakspolitiken. Av folkhälsoskäl är det av största vikt att åldersgränserna gällande alkohol och tobak upprätthålls för att skydda ungdomars hälsa, säger Matz Larsson, chef för tillsynsavdelningen vid Folkhälsoinstitutet i ett pressmeddelande.

FHI lyfter också fram avsaknaden av möjlighet till kontrollköp gällande e-handel med tobaksvaror. Enligt FHI ökar E-handel generellt och på tobaksområdet kan ses ett framtida behov av att även kunna utföra kontrollköp på internet.

Läs hela FHI:s yttrande (pdf): Remissyttrande DS 2012:11

Etiketter:

Annonser