Socialstyrelsen tar över ansvar för spelberoende

ÖSTERSUND Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen ska ta över ansvaret för vård av spelberoende. Ett ansvar som tidigare legat på Statens folkhälsoinstitut.

Redan tidigare har pengar för att stödja öppenvårdsbehandling flyttades från Folkhälsoinstitutet till Socialstyrelsen. Nu har Socialstyrelsen också fått ett regeringsuppdrag att ta fram en plan för hur Socialstyrelsen kan stödja utvecklingen av vård och behandling av spelberoende.

I uppdraget ingår också att redovisa hur det stöd som idag ges till Stockholms läns landsting, Göteborgs stad och Malmö stad ska kunna fasas ut.

Motivet för överflyttningen av ansvaret är, enligt ett pressmeddelande från Folkhälsoinstitutet att spelmani sannolikt kommer att placeras i samma katagori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Enligt regeringen ingår det inte heller i FHI:s instruktion att arbeta med vård och behandling.

Tema: Spel

Spelmissbruk

1 januari 2019, infördes ny spellag och gamla spelmonopolet försvann. En avreglerad marknad, men där aktörer måste ha licens, betala skatt, och följa vissa regler för att ”en sund och säker spelmarknad” sköts. Spelinspektionen ska bevaka konsumenters intressen och att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet följer lagen. Ett 70-tal bolag har hittills fått tillstånd.

Uppåt 170 000 svenskar är spelberoende. Ett problem som många liknar vid substansmissbruk.• Besök sidan Spelprevention. Landets första professur om spelberoende har inrättats vid Lunds Universitet.

”Målet för samhällets insatser mot spelberoende är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.”

Läs mer

Etiketter:

Annonser