Polisen kritisk till provköp

STOCKHOLM Förslaget att göra det lagligt för kommuner att skicka ut unga testkunder för att se hur butiker sköter åldersgränser av folköl, tobak och läkemedel möter kritik från polisen.

– Det är problematiskt att myndigheter uppträder på ett dolt sätt. Vi anser att man ska uppträda så öppet som möjligt och inte vilseleda enskilda, säger Eva-Lotta Hedin, chefsjurist på Rikspolisstyrelsen, till Ekot.

RPS anser i ett remissvar till Socialdepartementet att det påminner om brottsprovokation.
– Ja, här provocerar man fram något som inte annars skulle ha skett, säger Eva-Lotta Hedin som tillägger att det riskerar minska allmänhetens förtroende.

Många kommuner har tidigare låtit unga göra kontrollköp i butiker för att försöka se till att personer under 18 år inte kommer över snus, cigaretter eller folköl. Men justitieombudsmannen ansåg i ett yttrande att metoden saknade stöd i lagen.

Men regeringen anser metoden är så pass effektiv att man vill ändra på det. En utredning såg över frågan och lade förslag i den riktningen i april, och inbegrep förutom tobak och folköl även läkemedel som numer får säljas i vanliga butiker.

Även om rikspolisstyrelsen är kritisk till förslaget så uppger butiksanställda som Ekot talat med att de tycker förslaget låter bra.

Remisstiden går ut 15 juli och i höst väntas regeringen komma med en proposition om bättre tillsyn. En lagändring skulle kunna träda i kraft från nästa sommar.

Etiketter:

Annonser