Förslag om vapenamnesti 2013

STOCKHOLM Regeringen föreslår i en promemoria att en tidsbegränsad vapenamnesti införs mars till maj 2013. Förslaget ska nu ut på remiss.

Remissrundan är dock kort, svar från de 25 instanser som inbjudits ska lämnas senast 17 augusti till justitiedepartementet.

Bakgrunden är ökade våldsbrott med vapen inblandade och att mer vapen smugglas in i landet. Förslaget innebär att den som innehar skjutvapen utan tillstånd kan slippa straffansvar om personen frivilligt lämnar vapen eller ammunition till en polismyndighet under de tre månadernas amnesti.

Våren 2007 var senast en vapenamnesti gällde, då inlämnades under tre månader 14 000 oregistrerade skjutvapen och delar, och 14 ton ammunition. Under en amnesti 1993 lämnades 17 000 oregistrerade vapen och vapendelare och 15 ton ammunition till polisen.

Etiketter:

Annonser