200 000 dör av narkotika varje år

NEW YORK Mer marijuana odlas i Europa och opiumproduktion är åter hög i Afghanistan. Cirka 27 miljoner människor runt världen har svåra narkotikaproblem, drogerna tar omkring 200 000 liv årligen, enligt FN.

Omkring 230 miljoner människor använde narkotika minst en gång under 2010. Så kallade är problembrukare cirka 27 miljoner (0,6 procent av världens vuxna) och nära en procent av dem dör varje år till följd av sitt missbruk.

Det framgår av FN-organet UNODC:s årliga rapport om drogsituationen i världen (2012 World Drug Report) som presenterades 26 juni, på FN-dagen mot missbruk och narkotika.

– Heroin, kokain och andra droger fortsätter att döda omkring 200 000 människor varje år, splittra familjer och orsaka misär för tusentals andra och skapa osäkerhet och sprida Hiv, sade Jurij Fedotov, chef för UNODC.

Han talade inför generalförsamlingen i New York under en särskild debatt om droger och kriminalitet som ett hot mot utveckling och att nå FN:s milleniummål.
Illegala droger göder kriminalitet och otrygghet, samtidigt som de undergräver mänskliga rättigheter och medför betydande risker för folkhälsan, enligt Fedotov.

Globala narkotikabilden kring odling, produktion och missbruk är ganska stabilt. Men produktion av opium (råvara för heroin) har återgått till tidigare höga nivåer i Afghanistan, medan koka (råvara för kokain) minskar, samtidigt ökar syntetiska droger.

Cannabis fortsätter vara världens mest populära illegala drog, med uppåt 224 miljoner användare. Men såväl smuggling, odling som konsumtion förändras.
Européer är stora cannabiskonsumenter, cirka 78 miljoner har prövat drogen och 9 miljoner unga (15-34 år) har rökt den senaste månaden. Hasch importeras främst från Marocko. Men inhemskt odlad marijuana håller på att ta över marknadsandelar från hasch i Europa, enligt både UNODC och EU:s drogobservatorium ECNN.

Det är inte bara i Sverige som allt fler marijuanaodlingar upptäcks, i 29 av 30 EU-länder som regelbundet redovisar till ECNN finns idag illegala odlingar, enligt en ny rapport. Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna nämns som exempel där odling ökar och cannabissorterna har blivit mer russtarka.

Av cannabisbeslagen dominerar dock hasch i Europa, år 2009 togs cirka 600 ton hasch och 100 ton marijuana av tull och polis i Europa.

Etiketter:

Annonser