Statlig cannabisförsäljning i Uruguay?

MONTIVIDEO Regeringen i Uruguay vill legalisera marijuana och sälja drogen under statlig kontroll för att bekämpa illegal droghandel. Vänsterpresident José Mujica avser snart att lägga fram förslaget till parlamentet.

Avsikten med den kontroversiella planen är att bekämpa langares brottslighet och vinster och förhindra att marijuanarökare kommer i kontakt med andra “tyngre“ droger, enligt nyhetsbyrån AP.

– Det är kamp på två fronter – både mot konsumtion och mot knarkhandel. Vi tror att förbudet mot några droger skapar större problem för samhället än drogerna själva, sade försvarsminister Eleuterio Fernandez Huidobro i onsdags.

Flera beslutsfattare i Latinamerika funderar över hur man ska möta en ökad drogrelaterad brottslighet och legalisering diskuteras på flera håll.

Men Uruguays president Mujica vill inte bara legalisera cannabis, utan även att staten får ett säljmonopol av drogen. Vuxna kunder måste registrera sig på en statlig databas och försäljningen ska beskattas. De som köper för många marijuana-cigaretter ska kunna tvingas till behandling, som finansieras med skatten.

Regeringskällor uppger till AP att presidenten snart ska lägga fram förslaget till kongressen, som domineras av Mujicas parti. Men exakt när är inte klart.

Det höjs redan kritik mot planerna. Guillermo Castro, chef för psykiatrivården vid Britanico-sjukhuset i huvudstaden, säger att marijuana är en inkörsport till andra droger. Och att drogen är “ett gift“ som ökar risken för depression och självmord och även innehåller cancerogena ämnen.

Det är inte olagligt att konsumera och inneha marijuana för eget bruk i Uruguay. Men förverkligas nya förslaget blir det lilla landet i Sydamerika först i världen med att direkt sälja cannabis till sina invånare. Något som skulle bryta mot FN:s internationella narkotikakonventioner.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser