“Tonårsfylla ökar inte missbruksrisk“

OSLO Sambandet mellan tidig tonårsfylla och senare missbruk i livet är inte lika tydligt som man hittills trott. Det hävdar svenska och norska forskare i en ny studie.

Forskare har följt dryckesvanorna hos nära 1 800 norska ungdomar, först i början av 1990-talet när de var 14 till 17 år, sedan mitten av 2000-talet när de var 27–30 år gamla. De ville särskilt se i vilken utsträckning riktade åtgärder till minderåriga som dricker mycket kan minska problemkonsumtion när de blir äldre.

Resultaten visade på en viss samvariation mellan mycket alkohol i tonåren och riskabelt drickande vid senare uppföljning. Men att det troligen är begränsat.
Två av tre som druckit sig berusade en gång i veckan som tonåringar hade nämligen en måttlig konsumtion som lite äldre. Och de som senare drack mycket hade ofta i tonåren helt eller delvis avstått från alkohol.

– Mer än varannan ung vuxen som har riskabla dryckesvanor i vår undersökning drack inte alls som tonåring. Det är överraskande eftersom tidigare forskning ger intrycket att de som dricker mycket i tonåren också är de som får alkoholproblem senare i livet, säger Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, till Dagens Nyheter.

Han har gjort undersökningen tillsammans med Hilde Pape på norska drogforskningsinstitutet Sirus. Studien publiceras i Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Forskarna menar att insatser mot tonårsfylleri kan skydda mot akuta skador, olyckor och våld, men har en mindre effekt på längre sikt.
Därför bör preventiva åtgärder inte bara riktas till de som dricker mycket i tonåren, utan till alla ungdomar och nå även dem som senare kan öka konsumtionen.

Etiketter:

Annonser