Mexiko vill se global droglösning

Drogproblem kräver globala lösningar, konsumtionsländer måste göra mer för att minska efterfrågan. “Vi stöder helt den restriktiva överenskommelsen i Stockholm“, säger Mexikos hälsominister Salomón Chertorivski Woldenberg till Drugnews.

Huruvida Mexiko kommer att ansluta sig till avtalet om en “human och balanserad narkotikapolitik“ som Sverige, Ryssland, USA, Italien och Storbritannien skrev under förra veckan återstår att se.

– Vi stöder det helt. Jag ska ta med det hem och så får vår regering ta ställning till om vi ska underteckna, säger Salomón Chertorivski.

Drugnews mötte honom under World Forums sista dag.
Han kom direkt från WHO-möte i Genève och hann inte vara med tidigare. Han betonade i sitt tal och i intervjun att forumet i Stockholm är en viktig mötesplats för kunskap, samarbete och utbyte av erfarenheter mellan regioner.

Mexiko är mycket utsatt med stor brottslighet och våld kring handel och transitsmuggling av droger till USA, men mer narkotika blir numer även kvar i landet.
– Från att varit ett produktions- och transitland, så har vi även blivit ett konsumtionsland med en lokal marknad. Vi är fast beslutna att följa våra åtaganden för att möta den nya drogscenen, säger han.

Drogmissbruk har ökat bland unga mexikaner. Även om illegala droger börjat stabiliseras, och tobaks- och alkoholanvändning minskar, enligt ministern. Landet har stor brist på vårdplatser, bara 17 procent av missbrukarna erbjuds behandling. 17 är även snittålder att drabbas av ohälsa till följd av droger.

– Men fler kommer nu i vård. Vi har under president Felipe Calderons tid byggt upp ett stort nätverk för behandling och har öppnat 335 nya dagcenter, flera riktade mot ungdomar, men mer behöver göras, säger hälsoministern som betonar att satsningarna är i samklang med nya rön och goda metoder.

Några center som inte klarat norm för certifiering och mänskliga rättigheter har stängts. Ny webbaserad behandling prövas och stöd ges till självhjälpsgrupper, sociala nätverk som Centros de Integración Juvenil, skolor och barn i riskbruksfamiljer.

Unga ska förhindras experimentera med narkotika, och förebyggande insatser och vård kan minska efterfrågan och lägga grund för ett mer hälsosamt samhälle, enligt Salomón Chertorivski. Särskilda åtgärder måste till för att stödja utsatta barn så att de inte hoppar av skolan, börjar med droger och förstör sin hälsa.

Någon uppluckring av narkotikapolitiken vill hälsoministern inte se, trots att några beslutsfattare i grannländer överväger en kursändring.
– Nej, legalisering vore helt fel väg, svarar hälsoministern Drugnews.

Mexikanske hälsoministern blev utsedd i september ifjol. I juli är det presidentval och stödet för Calderón uppges ha minskat efter fortsatt drogrelaterat våld.

Mediabilden av Mexiko är ofta knarkkartellernas blodig konflikt med rättsmyndigheter och interna strider om revir och smugglingsvägar. Över 50 000 människor har dött i drogrelaterade konflikter sedan president Calderóns började sätta in militär i slutet av 2006.

• Hur stämmer den bilden?
– Man måste bekämpa kriminella. Kriminella är kriminella. Enorma pengar kommer från konsumtionsländer, såsom i Nordamerika, och det är utmaningar som president Calderon har att möta, säger Salomón Chertorivski.

• Nyligen greps två mexikanska generaler för misstänkt samröre med organiserade ligor. Hur utbredd är korruptionen?
– En rättslig process pågår och jag kan inte säga mer i det fallet. Men såsom i varje land förekommer korruption och problem med kriminalitet. Mexiko har 112 miljoner invånare och de flesta av oss vaknar varje dag och går till arbete och skola, men det finns givetvis även korrupta och kriminella personer.

– Vi bekämpar det med stor beslutsamhet, styrka och framgång. Men om inte andra hjälper till mot det stora flödet av vapen och pengar, så blir det svårare, säger hälsoministern.

I sitt tal på World Forum fick Chertorivski applåder när han upprepade president Calderóns uppmaning i FN i höstas till bl. a USA – världens största drogmarknad – att konsumtionsländer måste reducera efterfrågan och kriminellas vinster på svarta marknaden, så att smuggling och våld kan stoppas i Latinamerika, Karibien och flera afrikanska länder.

Sen rusade Salomón Chertorivski vidare för ett informellt möte med sin svenska kollega, socialminister Göran Hägglund, som han träffat på WHO-mötet.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser