Färre självmord med antidepressiv medicin

SOLNA/KUOPIO Självmord bland schizofrena patienter kan minska med antidepressiva läkemedel. Däremot finns risk för kraftigt ökad dödlighet bland de som behandlas med bensodiazepiner, visar en svensk-finsk studie.

Olika läkemedelskombinationer har följts upp bland 2 588 finländare som nyinsjuknat i schizofreni av forskare på Karolinska institutet och Östra Finlands universitet i Kuopio.

Schizofreni är en svårbehandlad sjukdom som cirka en procent av befolkningen har. För tidig död är vanligt och självmord en av de främsta dödsorsakerna.

Patienterna i studien följdes under fyra år för att se vilka effekter olika medicinbehandlingar hade. Bland de som åt antidepressiva läkemedel (stämningshöjande) minskade dödligheten kraftigt (43 procent). Men under behandling med bensodiazepiner (ex. Valium) ökade risken 91 procent att dö, jämfört med perioder då dessa inte användes.

Däremot att ge olika typer av psykosläkemedel samtidigt ökade inte dödligheten.
Totalt avled 160 personer i studien, vanligaste dödsorsak var självmord (35 fall).

– Vi kände inte till att den gynnsamma effekten av antidepressiva läkemedel var så kraftig, säger en av forskarna, Jari Tiihonen, professor i klinisk psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, i en kommentar.

Att självmordsfrekvensen sjunker vid schizofreni vid denna behandling har inte varit så väldokumenterat tidigare. Resultaten kan leda till psykiatriker blir mindre försiktiga att kombinera antidepressiva läkemedel med antipsykotiska vid behandling av schizofreni, uppger Mats Berglund, professor emeritus i psykiatri vid Lunds Universitet, för SR Vetenskapsradion.

Forskarna tror att den ökade risk för självmord vid långvarig användning av bensodiazepiner möjligen kan förklaras av avvänjningsvårigheter när patientens läkmedel tar slut.

• Fotnot: Studien ”Polypharmacy with antipsychotics, antidepressants or benzodiazepines and mortality in schizophrenia“, av Jari Tiihonen, Jaana T. Suokas, Jaana M. Suvisaari, Jari Haukka, Pasi Korhonen, publiceras i Archives of General Pschiatry, från maj 2012.

Etiketter:

Annonser