Kick-off mot cannabis bland unga

Den negativa trenden med liberalare drogattityder och att fler unga använder cannabis ska brytas! Det är budskapet vid lanseringen av Trestad2, ett samarbete mellan Stockholm, Malmö och Göteborg.

Ett 70-tal representanter från de tre storstäderna hade i fredags kommit till konferensen i centrala Stockholm. Storstäderna ska åren 2012–2014 samarbeta mot cannabis. De får dela på tolv miljoner kronor per år.

Malmö ska särskilt ansvara för att utveckla preventionsarbete, Stockholm om tidigt ingripande och Göteborg om vård och haschbehandling. Projekten följs upp av forskare för att utvärdera och sprida goda erfarenheter vidare i landet.

Utvecklingen är oroväckande – nära var femte gymnasieelev i storstäderna har prövat narkotika, främst hasch eller marijuana (20 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna).
I Stockholm är det ännu fler, 31 procent av gymnasiepojkarna och 16 procent av flickorna.

– Det finns 100 000 goda skäl att skapa förutsättningar till en uppväxt utan droger för dessa unga, sade socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och avsåg de unga i åldrarna 15-25 år i staden.
På Södermalm slog polisen förra veckan till mot högstadieelever för att nysta upp en narkotikahärva kring en grundskola. Tillgången på cannabis är stor i huvudstaden och uppges vara lika lätt att få tag i som godis.

I Malmö oroas kommunalrådet Carina Nilsson (S) över att cannabis alltmer strömmar över Öresund igen, ungdomar reser till Christiania och köper hem mindre mängder till sig själv och kompisar. 90 procent av tullens cannabisbeslag görs i Skåne. På en gata i Malmö säljs droger öppet, grannar och andra som har invändningar bemöts med ägg, hot och glåpord.

– Malmö är en utsatt stad och vill självklart vara med i storstadssatsningen. Varje årskull måste vaccineras och få kunskap om att cannabis är farligt och förbjudet, sade hon till Drugnews.
Malmö ska i höst pröva en amerikansk modell (CTC) med att samla lokala krafter i två, tre stadsdelar och identifiera risk- och skyddsfaktorer mot droger.

I Göteborg fortsätter man utveckla föräldramedverkan, bland annat med gemensamt budskap.
– Det handlar om våra barn och det är föräldrarna som är nyckeln för att nå unga med kunskap om droger, sade kommunalrådet Dario Espiga.

På konferensen hölls en föreläsning om senaste cannabisrönen. Bland annat framkom att drogen är betydligt mer potent idag, rushalten THC är högre medan ett psykoshämmande ämne minskats av producenter vilket än mer ökar risken för psykiska problem. Särskilt för unga som är mer sårbara.
Av ungdomar som söker hjälp på Mariamottagningarna för drogproblem så har två tredjedelar cannabis som huvuddrog.

Men trots ökad kunskap om cannabis skador (psykoser, avtrubbat känsloliv, passivisering etc.), så är det fler unga som prövar drogen och fler som blir beroende.

• Är inte det ett misslyckande för vuxenvärlden att fler ungdomar prövar cannabis?
– Jo, vi har inte lyckats nå ut med att drogen är farlig och starkare än förr. Utmaningar är stora med ökad tillgång, liberalare attityder och mer högljudda motkrafter, sade barnminister Maria Larsson (KD) till Drugnews.

Även om det står och väger internationellt och flera kändisar vill legalisera drogen, så menar hon att de politiska partierna och majoriteten svenskar fortfarande står bakom en restriktiv narkotikalinje. Det uttrycks även i den ANDT-strategi (för alkohol, narkotika, doping och tobak) som riksdagen antog ifjol.

• Fotnot: Knarkdebatten går het även i Sverige, se inslag i SVT Aktuellt och några artiklar i SvD nyligen. Läs gärna även kommentarerna.

Etiketter:

Annonser