Storstäder mot cannabis

STOCKHOLM En storstadssatsning mot cannabis bland ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö presenteras på fredag. Projektet “Trestad 2“ ska pågå till och med 2014 och sammanlagt satsas 12 miljoner kronor.

Satsningen är en del av Trestads-samarbetet, som ryms inom ANDT-strategin och ska öka ungas och föräldrars kunskap om cannabis. Städerna har tidigare genomfört drogförebyggande projekt tillsammans.

Beslutsfattare oroas över att fler unga röker hasch och marijuana och ändrade attityder till droger, vilket märks i bland annat skolenkäter och fler polis- och tullbeslag. Regeringen har tidigare anslagit 48 miljoner kronor till en fyraårig kampanj i landet för att ändra tonåringars attityder och begränsa drogens tillgänglighet.

På en pressträff om satsningen medverkade ansvarig minister Maria Larsson (KD), socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), Stockholm, och kommunalråden Dario Espiga (S), Göteborg, och Carina Nilsson (S), Malmö.

Målet med Trestad 2 “är att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. För att nå dit måste städerna arbeta med tre nivåer parallellt: förebyggande arbete, tidiga insatser och vård och behandling. Dessa tre delar är nödvändiga som komplement till varandra“, skriver Maria Larsson tillsammans med kommunalråden i en debattartikel.

Etiketter:

Annonser