Behandla heroinister med heroin?

LISSABON För en liten grupp heroinmissbrukare, som annan behandling inte fungerat för, kan kontrollerad heroinassisterad utdelning vara en lösning, enligt en ny rapport från EU:s drogobservatorium.

Resultaten i rapporten, “New heroin-assisted treatment“, anses viktiga och “ett viktigt kliniskt steg framåt“ för en grupp grava heroinister som tidigare ibland ansetts “inte behandlingsbara“.

Substitutionsbehandling med metadon och subutex har blivit en dominerande i Europa, omkring 700 000 av EU:s 1,3 miljoner opiatmissbrukare får idag dessa ersättningsmedel. Men de fungerar inte för alla.

Omstridda försök med en “andralinjens behandling“ med utdelning av diacetylmorfin (medicinskt heroin) har prövats i några länder på heroinister som inte svarat på drogfri behandling eller metadon.

Drogmyndigheten ECNN i Lissabon har låtit ställa samman en rapport med bedömningar av Cochrane Drugs and Alcohol group och metaanalyser av tidigare heroinstudier.
– Ny heroinassisterad behandling får mycket uppmärksamhet, är kontroversiell och skapar förvirring, säger Wolfgan Götz, chef för ECNN. Vårt syfte är inte att förespråka denna behandling, utan att informera om den. Vi hoppas att lagstiftare och praktiker drar egna slutsatser om hur kunskapen kan användas i sina länder.

Enligt rapporten finns det “stark evidens“ för att för en särskild grupp långvariga heroinmissbrukare kan övervaktad behandling med injicering av heroin (SIH) vara mer effektiv än med metadonbehandling.

De fick väsentligt bättre hälsa och välbefinnande, använde mindre illegalt heroin, minskad kriminalitet och bättre social anpassning (boende, sysselsättning).
Men dödligheten var dock ungefär lika hög i båda behandlingsformerna, risken för biverkningar, såsom dödliga överdoser, högre. Något som pekar på behov av akutvårdutbildning för de kliniska teamen, enligt rapporten.

De senaste 15 åren har försök bedrivits i sex länder, Schweiz var först, och utvärderats. Som ett resultat av detta är övervakad behandling med injicering av heroin (SIH) idag tillåten i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Schweiz, medan försök knutna till forskning pågår i Spanien och Kanada.
Totalt 2 500 patienter är knutna till dessa heroinprogram i EU och Schweiz.

Men trots även en betydligt högre kostnad för SIH än metadonbehandling menar rapporten att det kompenseras genom “betydande besparingar för samhället“. Bland annat genom mindre kriminalitet och sänkta rättskostnader.

En stor utmaning är att etablera heroinprogram för de som behöver dem, och samtidigt motivera andra patienter till mer traditionella former av behandling, enligt rapporten.

• Regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson, som lämnade sina förslag ifjol, studerade även internationella försök med heroinbehandling, men kom fram till att det idag vore för drogpolitiskt känsligt i Sverige. Debatten har även varit stor om nystartade heroinprogram i Danmark och norska funderingar att följa efter.

Etiketter:

Annonser